မႏၲေလး SME လုပ္ငန္းမ်ားအား နည္းပညာအကူအညီေပးရန္ နယ္သာလန္အေျခစုိက္ စီးပြားေရးပညာရွင္အဖဲြ႕ လာေရာက္ေဆြးေႏြးမည္

မႏၲေလးရွိ က႑ေလး ခုမွ SME လုပ္ငန္းမ်ားအား နည္း ပညာအကူအညီေပးရန္ နယ္သာ လန္အေျခစုိက္ စီးပြားေရးကၽြမ္း က်င္ပညာရွင္အဖဲြ႕   PUM Netherlands က ၂၀၁၈ တြင္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဌာန ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေစာမာမာ၀င္းက ေျပာသည္။

အစားအေသာက္၊ အသီး အႏွံ၊ ပန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ အုိင္တီလုပ္ငန္းငယ္မ်ားအ တြက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္း စဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ နည္း ပညာအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ မည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္ တြင္ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ ေဆးေရးဦးစီးဌာန၌   PUM Netherlands အဖဲြ႕ႏွင့္ မႏၲေလးမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအႀကိဳေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမည္ဟု ၎က ေျပာ သည္။

‘‘လာမယ့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထဲမွာ မႏၲေလးက SME လုပ္ငန္းေတြကို နည္းပညာ   အကူအညီေတြ  ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ လာ ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာက႑အလုိက္ နည္း ပညာနဲ႔ လုိအပ္တဲ့အကူအညီ ေတြ ေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ အႀကိဳေဆြး ေႏြးမႈအေနနဲ႔ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ေဒၚေစာမာမာ၀င္းက ေျပာသည္။

နယ္သာလန္အေျခစုိက္ PUM Netherlands Senior Experts အဖဲြ႕ကုိ  ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ ၁,၅၀၀ ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထား ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ကမၻာ တစ္၀န္းမွ ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံ ၃၁ ႏုိင္ငံ ရွိ SMEs လုပ္ငန္း ၃၄,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ပညာရွင္မ်ားေစလႊတ္ ကာ နည္းပညာ၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ား ကူညီေနသည္ဟု ဆုိသည္။

အဆုိပါ အဖဲြ႕သည္လက္ရွိ တြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးရွိ SME လုပ္ငန္းမ်ားအား နည္းပညာအကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေနေၾကာင္း ေဒၚေစာမာမာ ၀င္းက ေျပာသည္။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး တြင္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ SME လုပ္ငန္း ၇,၈၀၂ ခုရွိေၾကာင္း စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။