ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယေန႔ေတြ႕ဆုံမည္
(၃၁)ႀကိမ္ေျမာက္အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား အာဆီယံပုံစံခ်ိတ္ဆက္ႏုတ္ဆက္ေနၾကစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Myanmar State Counsellor Office)

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သည္ ယမန္ေန႔က အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝး ႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ား၊ အာဆီယံႏိုင္ငံ အႀကီးအကဲမ်ား ႏွင့္ အာဆီယံစီးပြားေရး အႀကံ ေပးေကာင္စီ ေတြ႕ဆံုပြဲႏွင့္ အာ ဆီယံ-အေမရိကန္ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးပြဲမ်ားသို႔ တက္ ေရာက္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ နံနက္ တြင္ (၃၁)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္ စပ္ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမ်ား ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားႏွင့္ မ်က္ႏွာစံုညီ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးပြဲသို႔ တက္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံ အႀကီးအကဲမ်ား ႏွင့္ အာဆီယံစီးပြားေရး အႀကံေပး ေကာင္စီ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တက္ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

အာဆီယံ - အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး ႏွစ္ (၄၀)ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ႏွင့္ ပူးတြဲက်င္းပ သည့္ အာဆီယံ-အေမရိကန္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ယင္း အစည္းအေဝးတြင္ အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား၊ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံမွ ႏုိင္ငံ့အႀကီးအကဲမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ အာဆီယံ-ဂ်ပန္၊ အာဆီယံ- ကိုရီးယား၊ အာဆီယံ -တ႐ုတ္ စသည့္ အစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ခရီးစဥ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အတူ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ အာဆီယံဆုိင္ရာ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕႐ံုးမွ ျမန္မာအၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီးတို႔ ပါဝင္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္း ပေသာ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (APEC) အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကား အလြတ္သေဘာ ေဆြး ေႏြးပြဲသုိ႔  တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားအပါအဝင္ အေရွ႕အာရွထိပ္သီးအစည္းအေဝးမ်ား တက္ေရာက္ရန္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေန သည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘးႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ ႏုိင္ငံတြင္ သီးျခားေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးမည္ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးသည္ ၂၀၁၃ ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္ရက္ၾကာခရီးစဥ္ လာ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အပါအဝင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

အစိုးရသစ္ တက္ေရာက္ လာသည့္ေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၆ ေမလအတြင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ ခဲ့သည့္အျပင္ ၾသဂုတ္အတြင္း ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘး၏ အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ Mr. Hiroto Izum ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာ ေရာက္ခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အထူး အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ မဟာစီမံကိန္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ သီလဝါ စီး ပြားေရးဇုန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေရသုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရး  စသည္တို႔ကို ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။