ပုဂၢလိကသတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝသူမ်ား ႐ုပ္သံ၊ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းပူးတြဲလုပ္ကိုင္ခြင့္ကို တုိးျမႇင့္ကန္႔သတ္ေသာအခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ထုတ္ျပန္

ပုဂၢလိကသတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝသူမ်ားကို ႐ုပ္သံ ႏွင့္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းမ်ား ရာႏႈန္း ျပည့္ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ခြင့္မျပဳဘဲ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အခ်က္ကို ေဝဖန္ မႈမ်ားရွိေနသည့္ၾကားမွပင္ ထပ္မံ တိုးျမႇင့္ကန္႔သတ္ ျပင္ဆင္ထား သည့္ အခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။ 

႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံ ထုတ္လႊင့္ျခင္းဆုိင္ရာ  ဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ထုတ္  ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္ သူေလ့လာအႀကံျပဳႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပုဂၢလိ ကသတင္းစာလုပ္ငန္းႏွင့္ ပုဂၢလိက႐ုပ္သံလႊင့္လုပ္ငန္းတို႔ကို ပူးတြဲပိုင္ဆုိင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အထက္ ပိုင္ဆိုင္လွ်င္ အျခား လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုမိုပိုင္ဆုိင္ခြင့္မျပဳရန္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားသည္။ 

၂၀၁၅ က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထားသည့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္အ သံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ တြင္မူ ပုဂၢလိကသတင္းစာလုပ္ ငန္းႏွင့္ ပုဂၢလိက႐ုပ္သံလႊင့္လုပ္ ငန္းတို႔ကို ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္  ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ရာႏႈန္းျပည့္ပိုင္ဆုိင္လွ်င္ အျခား လုပ္ငန္းကို ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုမိုပိုင္ဆုိင္ခြင့္မျပဳရန္ ေရးဆြဲေဖာ္ ျပထားသည္။ 

ျပင္ဆင္မည့္ ဥပေဒသစ္တြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခု၌ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အထက္ပိုင္ဆိုင္ျခင္း(သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္သည့္ အေျခ အေနရွိလွ်င္ပင္ အျခားလုပ္ငန္း တစ္ခုတြင္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုမိုပိုင္ဆိုင္ခြင့္မျပဳရန္ တိုးျမႇင့္ကန္႔ သတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

‘‘အရင္တုန္းက ကန္႔သတ္ ထားတာကိုေတာင္မွ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က ကန္႔ကြက္ခဲ့တာကို အခုဟာက ပိုဆိုးေနၿပီ။ ျမန္မာႏုိင္ငံက မီဒီ ယာေလာကက အခုမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အ ရွိန္ယူေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီဟာမလုပ္ ရ၊ ဟိုဟာမလုပ္ရလို႔ ကန္႔သတ္ တာေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး။ အခုလို ဆိုရင္ ႐ုပ္သံလုပ္ခ်င္ေနတဲ့ ပံုႏွိပ္ သတင္းဌာနေတြကို ႐ုပ္သံလုပ္မရေအာင္ ခြဲျခားထားသလို ျဖစ္ေနၿပီ’’ဟု ျပန္ၾကားေရးထံမွ ပုဂၢလိက႐ုပ္ သံထုတ္လႊင့္ခြင့္ရ ဒီဗီဘီမာလ္တီ မီဒီယာ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတာဝန္ခံ ဦးတိုးေဇာ္လတ္က ေဝဖန္သည္။ 

သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္း တစ္ခုက ပံုႏွိပ္၊ ႐ုပ္သံအစရွိသည့္ မီဒီယာနယ္ပယ္စံုတြင္ လက္ဝါး ႀကီးအုပ္လႊမ္းမိုးထားမႈမရွိေစရန္ ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ရ ျခင္းျဖစ္သည္ဆိုသည့္ ျပန္ၾကား ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏အေၾကာင္းျပ ခ်က္သည္  လက္ခံႏုိင္စရာမရွိေၾကာင္း ဦးတုိးေဇာ္လတ္က ေျပာသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မီဒီယာလုပ္ ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားနည္းေနေသး သျဖင့္ မည္သူမွ် လက္ဝါးႀကီး အုပ္ထားႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ 

လက္ရွိ အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္ထုတ္ေဝေနၿပီး ႐ုပ္သံ လႊင့္လုပ္ငန္းပါ လုပ္ကိုင္ရန္ ျပင္ ဆင္ေနသည့္ ဟသၤာမီဒီယာတာ ဝန္ခံအယ္ဒီတာ ကိုဟိန္းသြင္ ထက္ကလည္း ‘‘လြတ္လြတ္လပ္ လပ္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ကို အဓိကမထား ဘဲနဲ႔ ပိုၿပီး တင္းက်ပ္လာတာကို ေတြ႕ရတယ္’’ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳ သည္။ ဟသၤာမီဒီယာအေနျဖင့္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား (MRTV) က ငွားရမ္းမည့္ ႐ုပ္သံ ငါးလိုင္းတြင္ ထုတ္လႊင့္ခြင့္ရရန္ ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း ေရြး ခ်ယ္မခံရေပ။ 

ဥပေဒၾကမ္းသာ ရွိေသး၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးအတည္ ျပဳသည့္အခ်ိန္၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက ယင္းအခ်က္ကို ျပင္ဆင္အတည္ျပဳရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ 

ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံ ၾကား (MRTV)  ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (အသံလႊင့္)ဦးေဇယ်ာက ယခင္ ဥပေဒေဖာ္ျပခ်က္ပါ  သတ္မွတ္ခ်က္တိက်မႈအားနည္းသျဖင့္ အတိအက် ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုသည္။ 

တည္ဆဲဥပေဒပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္အရ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမပိုင္ဆိုင္ဘဲ ၉၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းအထိသာ ပိုင္ဆုိင္လွ်င္ က်န္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကိုလည္း ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္သည္ဆို သည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနသ ျဖင့္ တိတိက်က်ျဖစ္ေစရန္ ျပင္ ဆင္ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ က ေျပာသည္။ 

ထုိ႔ျပင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပ ေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း တြင္ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းရွိသည့္ ယာယီ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ခြင့္လိုင္ စင္ကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ထားသည္။ တစ္ႏွစ္အ တြင္း ကာလတိုတစ္ခုအတြက္သာ ရည္ရြယ္ထုတ္လႊင့္လိုသူမ်ား အ ဆင္ေျပေစေရး ယင္းယာယီလုိင္ စင္မ်ားခ်ထားေပးရန္ စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇယ်ာက ေျပာ ၾကားသည္။