ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူငယ္မ်ားအတြက္ ထုတ္ေဝေသာ တီရွပ္ပါ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းလူငယ္မ်ား မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံ ႐ုိက္ကူးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − U Nyi Pu FB)

လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈညႇိႏိႈင္းေရးလူငယ္ အဖြဲ႕(HCYT)၏ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူငယ္မ်ားအတြက္ ထုတ္ေဝ ေသာ တီရွပ္(အက်ႌ)ေက်ာဘက္ရွိ  ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမပံုတြင္ ဘူးသီး ေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသကို အနီေရာင္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္ စီမံကိန္းနယ္ေျမကို ၫႊန္းဆိုျခင္း သာျဖစ္ၿပီး အျခားေသာမည္သည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကိုမွ် ကိုယ္ စားမျပဳေၾကာင္း HCYT အဖြဲ႕က ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။ 

HCYT အဖြဲ႕က ကနဦးျပဳ လုပ္သည့္တီရွပ္တြင္ သံတြဲႏွင့္ ဂြ နယ္ေျမတုိ႔ မပါလာျခင္းသည္ လည္း ဒီဇုိင္းအခက္အခဲေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

HCYT အဖြဲ႕၏လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္ေဒ သခံမ်ားသည္ သဲကဲကြဲကြဲ မသိရွိ ေသာေၾကာင့္ သံသယျဖင့္ ေစာင့္ ၾကည့္ေနၿပီး HCYT အဖြဲ႕၏တီရွပ္ေက်ာဘက္တြင္ ထည့္ထားသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမပံုအေပၚ ရခိုင္ လူမ်ဳိးမ်ားက ကန္႔ကြက္ေနေၾကာင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီနာယက  ဦးသန္းထြန္းက ေျပာသည္။ 

‘‘တကယ္လို႔ ရခိုင္ေျမာက္ ပိုင္းအေျခအေနကို အသံုးျပဳခ်င္ ရင္ အဝိုင္းနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ခုခုနဲ႔ျပရင္ရတယ္။ အခု သီး ျခားအေရာင္ခြဲလိုက္တဲ့အခါ ဒီလို ဓာတ္ပံုမ်ိဳးက ဘဂၤါလီေတြက သူ တို႔နယ္ေျမထူေထာင္ေရးအတြက္ အပတ္တကုပ္ ႀကံလာတဲ့ ေျမပံု ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔ရည္ရြယ္ ခ်က္အတုိင္းျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါကို ရခိုင္ေတြ  လံုးဝကန္႔ကြက္ တယ္’’ဟု ဦးသန္းထြန္းကေျပာ ၾကားသည္။ 

HCYT အဖြဲ႕သည္ ဘူးသီး ေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသအ တြင္း ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ မတူညီ ေသာ လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားမွ လူ ငယ္မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္မႈျဖင့္ အေျခခံဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္ဟု HCYT အဖြဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။ 

HCYT အဖြဲ႕သည္ ဘူးသီး ေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသအ တြင္း ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း မ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔ အတြက္ လူငယ့္ရက္(၂၀) အမည္ ရွိ စီမံကိန္းကို အဓိကေဆာင္ရြက္ ရန္ျဖစ္သည္။ 

ယင္းစီမံကိန္းကို အဓိကပံ့ပိုးကူညီေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တို႔  ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အဆုိပါ HCYT အဖြဲ႕သည္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၂ ရက္က စတင္ကာ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ နယ္တုိ႔သို႔ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ ေနသည္။ 

More in News Section