ခ်င္းပါတီမ်ားေပါင္းစည္းေရး CLD ပါတီညီလာခံရလဒ္ေစာင့္ဆိုင္းမည္ဟု ထုတ္ျပန္

ခ်င္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းႏုိင္ေရး ခ်င္းဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(CLD)၏ ဒီဇင္ဘာတြင္ က်င္းပမည့္ ပါတီညီလာခံရလဒ္ ကို ေစာင့္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီႏွင့္ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ တို႔က ႏုိဝင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ပူးတြဲသတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 

‘‘အဓိက ကေတာ့ သံုးပါတီ လံုးေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ေဆြး ေႏြးထားဖူးတယ္။ အေျခအေနအ ေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ညႇိေနရ တာ ၾကာေနတာေပါ့။ ဒီဘက္ ႏွစ္ ပါတီဘက္က ေဆြးေႏြးထားမႈ ေတာ္ေတာ္မ်ားေနၿပီ။ တျခားလူ ထု၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း ေပါင္းေစခ်င္တဲ့ သေဘာထားရွိ ေနၿပီ။ အခုကေတာ့ တစ္ဖက္က သေဘာထားကို ေစာင့္ဆုိင္းေန တာေပါ့’’ဟု ခ်င္းတိုးတက္ေရး ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဆလိုင္းရွိန္းထြန္းက ရွင္းျပသည္။ 

ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီ(CNDP)ႏွင့္ ခ်င္းတိုုး တက္ေရးပါတီ (CPP)တို႔သည္ ေပါင္းစည္းရန္ သေဘာတူထား ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဆလိုင္းရွိန္းထြန္း က ေျပာသည္။ 

ေပါင္းစည္းႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ၂၀၁၆ ေမလကပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ထုိစဥ္က ခ်င္းဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ကနဦးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း၌ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈမရွိေသာေၾကာင့္ လက္ရွိေပါင္းစည္းရာတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။ 

ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္မူ ပါတီညီလာခံကို ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ရာ ပါတီေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။ 

CLD က ခ်င္းပါတီမ်ား တစ္ ပါတီအျဖစ္ ေပါင္းစည္းႏုိင္ေရး ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုပါတီမ်ား အားလံုး ပါဝင္သည့္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ျပဳလုပ္ရန္၊ ထုိ႔ေနာက္ ပါတီအားလံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္ ညီတူညီမွ်ပါဝင္ေသာ ညီလာခံက်င္းပကာ ေပါင္းစည္းေရးကို ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳရန္ ယခုႏွစ္လယ္ပိုင္းက သေဘာထား ထုတ္ျပန္ထားသည္။ 

‘‘အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က တက္လာတဲ့ ပါတီၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ေတြ၊ အဖြဲ႕ဝင္ေတြရဲ႕ သေဘာ ထားယူမယ္ေပါ့ေနာ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ကေတာ့ ခ်င္းပါတီသံုးခုထဲ ထက္ တျခားပါတီေတြအားလံုး တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္ရင္ ထိေရာက္တဲ့ ေပါင္းစည္းေရးျဖစ္ မယ္လို႔ ထင္တယ္ေပါ့’’ဟု ခ်င္း ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးငိုင္ ဆာ့ခ္က ေျပာသည္။ 

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားလြန္းေန၍ ေရြးေကာက္ ပြဲ၌ ေရြးခ်ယ္ေရးအခက္အခဲမျဖစ္ ေစရန္ တစ္ပါတီတည္း ေပါင္း စည္းသင့္ေၾကာင္း ခ်င္းလူမႈအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက ေျပာသည္။ 

လက္ရွိတြင္ ခ်င္းလူမ်ိဳးစုပါ တီ ၁၀ ခုေက်ာ္ရွိသည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ၌ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ကိုယ္စား လွယ္အမ်ားစု ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ခ်င္းလူမ်ိဳးစုပါတီမ်ားအနက္ ဇုိမီးဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕သာ ေရြးခ်ယ္ခံရ သည္။ 

More in News Section