ရခုိင္ေျမာက္ပိုင္းနယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဥပေဒမဲ့ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဟု တပ္မေတာ္ထုတ္ျပန္

တပ္မေတာ္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ကြင္းဆင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ၂၆ ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (ဓာတ္ပံု − တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး)

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ ပုိင္းတြင္ ဩဂုတ္ ၂၅ ရက္ကျဖစ္ ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မ ေတာ္က နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းမႈႏွင့္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဥပေဒမဲ့ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း စစ္ ေဆးေတြ႕ရွိရသည္ဟု တပ္မ ေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအ ဖြဲ႕က ႏုိ၀င္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ သ တင္းထုတ္ျပန္သည္။


လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအ ေနျဖင့္ ေပးအပ္ထားသည့္တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ ျခင္းရွိ၊ မရွိ တပ္မေတာ္စစ္ေဆး ေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေအး၀င္းဦးေဆာင္ေသာ စုံ စမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က ၂၆ ရက္ ၾကာ စုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

စုံစမ္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ သည္ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္မွ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္အထိ ေမာင္ ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ႏွင့္ဘူးသီး ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔သုိ႔ သြားေရာက္ ၿပီး တုိင္းရင္းသားေက်းရြာမွ တုိင္း ရင္းသား ၁၉၅ ဦး၊ ဟိႏၵဴေက်းရြာ ႏွစ္ရြာမွ ရြာသူရြာသား ၂၀၅ ဦး၊ ဘဂၤါလီေက်းရြာ ၅၄ ရြာမွ ရြာသူ၊ ရြာသား ၂,၈၁၇ ဦး စုစုေပါင္းရြာ သူရြာသား ၃,၂၁၇ ဦးကုိ ေတြ႕ ဆုံေမးျမန္းခဲ့ၿပီး အသိသက္ေသ ၈၀၄ ဦး၏ သက္ေသထြက္ဆုိ ခ်က္မ်ား ရယူခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ သည္။

စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအ ရ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲဲ႕၀င္မ်ားအေန ျဖင့္ အထက္ဌာနမွထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအ ျပင္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ကာကြယ္ခုခံ ပိုင္ခြင့္၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္ေရး တာ ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ လုိက္နာ က်င့္သုံးရမည့္ ဥပေဒသ(Rule OfEngagement-ROE)ပါ အခ်က္ မ်ားကုိလည္း ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း ကစ၍ လက္ေအာက္တပ္သား အထိ အေလးထားသိရွိလိုက္နာ ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ထိေတြ႕တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈသည္ ဩဂုတ္ ၂၅ ရက္မွစက္တင္ဘာ၅ရက္အထိ စုစုေပါင္း ၁၂ ရက္ၾကာ ျမင့္ကာ ထိေတြ႕တိုက္ခုိက္မႈ ၉၄ ႀကိမ္ရွိၿပီး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ARSA ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အေလာင္း ၃၇၆ ေလာင္း၊ ဖမ္းဆီးရမိသူ ၇၈ ဦး၊ လက္နက္မ်ိဳးစုံ ၁၅ လက္၊ က်ည္မ်ိဳးစုံ ၉၇ ေတာင့္၊ ယမ္းထုပ္ ေပါင္း ၃၀ ၊ လက္လုပ္မုိင္း ၆၇လုံးသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ တပ္ ဖြဲ႕၀င္ ၁၃ ဦးက်ဆုံးၿပီးဒဏ္ရာရသူ ၁၅  ဦး၊ ေပ်ာက္ဆုံးတစ္ဦးႏွင့္လက္နက္ငယ္မ်ိဳးစုံ ၁၁ လက္၊ ခဲယမ္း မ်ိဳးစုံ ၁,၆၇၆ေတာင့္၊ က်ည္အိမ္ မ်ိဳးစုံ ေလးခု၊ လက္ကုိင္စကား ေျပာစက္တစ္လုံး ဆုံး႐ႈံးခ့ဲသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္အ တြင္း ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အင္အားကုိ မူလက ၄,၀၀၀ ခန္႔ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ ေသာ္လည္း အနည္းဆုံး ၆,၂၀၀ မွ အမ်ားဆုံးတစ္ေသာင္းေက်ာ္အ ထိရွိႏုိင္သည္ဟု စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း တပ္မေတာ္က ဆုိသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါ၀င္ တိုက္ခုိက္ခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီအ ၾကမ္းဖက္သမားအင္အားသည္ တစ္ေနရာလွ်င္ ၅၀၀ ဦးခန္႔အထိ ရွိသျဖင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္အင္ အားထက္ သာလြန္သည့္အျပင္ လက္လုပ္ဗုံးမ်ား၊ အေ၀းထိန္း စနစ္ျဖင့္ ေဖာက္ခြဲေသာေဒသႏၲရ လုပ္ႀကီးၾကပ္မုိင္းမ်ား၊ ကားမုိင္း မ်ား ေဖာက္ခြဲတုိက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိသို႔ တိုက္ခုိက္ခံရေသာ္ လည္း လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက လက္နက္ႀကီးမ်ား၊ ေလာင္ခ်ာ မ်ား၊ လက္ပစ္ဗုံးမ်ား လုံး၀သုံးစြဲ ျခင္းမရွိဘဲ လက္နက္ငယ္ျဖင့္သာ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ၍ လုံ ၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ စစ္ပြဲ ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီသာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အင္ အားအခ်ိဳးမညီစြာ သုံးစြဲခဲ့ျခင္းမရွိ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟု တပ္မ ေတာ္က ထုတ္ျပန္သည္။

သက္ေသထြက္ဆုိခ်က္မ်ား အရ အၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္ အဆင့္ဆင့္ကႀကိဳတင္စီမံ၍ တစ္ ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္တည္း တိုက္ ခိုက္ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ၿပီး အၾကမ္း ဖက္သမားအမာခံမ်ားႏွင့္ကေလး မ်ားအပါအ၀င္ ရြာသူရြာသားအ မ်ားအျပား ပါ၀င္တိုက္ခုိက္ခဲ့ ေသာ္လည္း  ေအာင္ျမင္မႈမရ၍ ARSA အဖြဲ႕၀င္မ်ားကေနအိမ္မ်ား ကုိ မီး႐ိႈ႕ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဦးစြာထြက္ေျပးခဲ့ကာက်န္ရြာသား မ်ားကုိလည္း ထြက္ေျပးရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္း ျခင္း၊ ၀ါဒျဖန္႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သ ျဖင့္ တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိိင္ငံ သုိ႔ ထြက္ေျပးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ သည္ဟုဆုိသည္။

ARSA ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားသည္ ၎တို႔ကုိ ေၾကာက္႐ြံ႕ၿပီး ဩဇာအာဏာ တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္၍ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား ဟိႏၵဴႏွင့္ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးစုစုေပါင္း ၁၃၁ ဦးရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္တြင္ လုံ ၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက အခ်ိန္မီ လုံၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း ႏွင့္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ေနရာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းပုိ႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသူ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဆရာေတာ္၊သံဃာ ေတာ္မ်ားႏွင့္ အျပစ္မဲ့ဘဂၤါလီ ရြာသူရြာသား ၂၇,၂၃၅ ဦး၏ အသက္ေဘးအႏၲရာယ္ကုိ ကာ ကြယ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။

ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီေက်းရြာ ၅၄ ရြာမွရြာသူ၊ ရြာသား ၂,၈၁၇ ဦးႏွင့္ သက္ေသ ထြက္ဆုိခ်က္ရယူခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီ ေက်းရြာ ၁၀၅ ရြာမွ ရြာသူရြာသား ၃၆၂ ဦးတို႔၏ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ား အရ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အျပစ္မ့ဲ ရြာသူရြာသားမ်ားကုိ ဥပေဒမဲ့ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ ရာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ မုဒိမ္းမႈက်ဴး လြန္ျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးထိန္း သိမ္းျခင္း၊ ႐ုိက္ႏွက္ျခင္း၊ သတ္ ျဖတ္ျခင္းမ်ားမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရသည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ပါရွိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ တိမ္းေရွာင္ေက်းရြာမ်ားမွ ရြာ သားမ်ားပုိင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္း မ်ား၊ ေရႊ၊ ေငြမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား၊ တိရစၧာန္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ လုယက္ယူေဆာင္ျခင္း၊ သိမ္းယူ ျခင္း၊ ဘဂၤါလီေက်းရြာမ်ားတြင္ ဗလီမ်ားကုိ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းမရွိ သည့္အျပင္ ဗလီတက္ျခင္း၊ ၀တ္ ျပဳဆုေတာင္းျခင္းမ်ားကုိ ပိတ္ပင္ ကန္႔သတ္ျခင္းလုံး၀မရွိဘဲ လြတ္ လပ္စြာ ကိုးကြယ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိ ေၾကာင္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား က ထြက္ဆိုသည္။

ARSA အၾကမ္းဖက္ဘဂၤါလီ မ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္တုိင္လူ နည္းစုအေပၚ အႏုိင္က်င့္၍ သတ္ ျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေနထုိင္စဥ္ ႏုိင္ငံတကာမွ သံတမန္မ်ား၊ သ တင္းမီဒီယာအဖြဲ႕မ်ားလာေရာက္ ေတြ႕ဆုံပါက ႀကိဳတင္ႀကံစည္သင္ ၾကားထားသည့္အတုိင္း ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ ျခင္း (Genocide)ႏွင့္ လူမ်ိဳးတုံး သန္႔စင္ျခင္း (Ethnic Cleansing) မ်ားျပဳလုပ္ေနသေယာင္ စြပ္စြဲ ေျပာဆုိႏုိင္ရန္ လုပ္ႀကံဖန္တီးခဲ့ ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ ရွိခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ ထုတ္ခ်က္မ်ားအရ နယ္ေျမေဒသ လုံၿခံဳေရးအတြက္ ကြပ္ကဲစီမံအုပ္ ခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ လုံၿခံဳေရး သတင္းမ်ား ႀကိဳတင္လက္ဦးေဖာ္ ထုတ္ရယူႏုိင္မႈ အားနည္းခ်က္ မ်ားကုိ ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ တာ၀န္ရွိ သူမ်ား ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ အ ေရးယူမည့္အျပင္ က်န္ရွိေနသည့္ ARSA ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သ မားမ်ားကုိလည္း ဆက္လက္ေဖာ္ ထုတ္ဖမ္းဆီးအေရးယူမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။