အေနာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ေျပာင္းလဲ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စိုး (ဓာတ္ပံု − ေမာင္ကံ)

အေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္(နပခ)တိုင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စုိး ကုိ ေျပာင္းေရႊ႕လုိက္ၿပီး ၎ေနရာတြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး(ကကပံ့)ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္စုိးတင့္ႏိုင္အား တာ၀န္ေပးအပ္ ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘တိုင္းမွဴးလုပ္သက္က ၾကာၿပီ။ ႏွစ္တိုင္းေတာင္ရွိၿပီေလ။ တစ္တိုင္းမွာ သုံးႏွစ္ ေလာက္ေနရတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စုိးက အခု ႏွစ္တိုင္းေျမာက္ေလ’’ ဟု တပ္မေတာ္အရာရွိက ဆုိသည္။

တိုင္းမွဴးအေျပာင္းအေရႊ႕အ မိန္႔ကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ ရက္က ထုတ္ ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ေျပာ ေရးဆုိခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအးလြင္ကုိ ကုိးကား ၍ ႐ုိက္တာသတင္းဌာနက ႏုိ၀င္ ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပ သည္။

 မည္သည့္အေၾကာင္း ေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသည္ကုိ ၎အေနျဖင့္ မသိေၾကာင္း ဗုိလ္ မွဴးခ်ဳပ္ ေအးလြင္က ႐ုိက္တာ သတင္းဌာနအား ေျပာသည္။

‘‘လက္ရွိအခ်ိန္မွာ သူ႔(ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စုိး)ကုိ ဘယ္တာ ၀န္ကုိမွ ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔တာမ်ိဳး မရွိပါဘူး။ အရန္အင္အားအျဖစ္ ထားလုိက္တာပါ’’ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအးလြင္က ဆုိသည္။

 ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စုိး သည္ စစ္တကၠသုိလ္အပတ္စဥ္ (၂၇)ျဖစ္ၿပီး နပခတိုင္းမွဴးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည့္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ စုိးတင့္ႏုိင္သည္ ဗုိလ္သင္တန္းအ ပတ္စဥ္ (၇၅)ျဖစ္သည္။

အေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာန ခ်ဳပ္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္အမ္းၿမိဳ႕ တြင္ အေျခစုိက္ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ ေမာင္စုိးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာမတိုင္မီက ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္လင္းေဒြးႏွင့္ တုိင္းမွဴး တာ၀န္အလႊဲအေျပာင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ဩဂုတ္ ၂၅ရက္ က ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ တုိက္ခုိက္မႈ မ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ တပ္မ ေတာ္က နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ လူ႕ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိ ေၾကာင္း ကုလႏွင့္ႏုိင္ငံတကာအ သုိင္းအ၀ုိင္းက စြပ္စြဲထားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း တြင္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေအး၀င္း ဦး ေဆာင္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕က ၂၆ ရက္ၾကာ စစ္ေဆးခဲ့ ၿပီး ဥပေဒမဲ့ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမရွိ ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက ႏုိ၀င္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

Top News