တ႐ုတ္ဖိတ္ေခၚ ၾကက္ေတာင္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ျမန္မာေရႊေလးခု ဆြတ္ခူး

တ႐ုတ္ဖိတ္ေခၚ ၾကက္ေတာင္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊတံဆိပ္ေလးခု ဆြတ္ခူးခဲ့သည့္ ျမန္မာၾကက္ေတာင္အသင္း (ဓာတ္ပံု − ၾကက္ေတာင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္)

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပသည့္ ငါးႏုိင္ငံဖိိတ္ေခၚ ၾကက္ေတာင္တံခြန္စိုက္ၿပိဳင္ပဲြ (Yun-nan Asian National Bad-minton Championships 2017)တြင္ ျမန္မာအသင္းက ေရႊတံဆိပ္ေလးခုဆြတ္ခူးၿပီး ႏုိင္ငံအလိုက္ ပထမရရွိခဲ့သည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ မွ ၁၂ ရက္အထိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ အဆိုပါၿပိဳင္ပဲြတြင္ အိမ္ရွင္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ လာအိုႏုိင္ငံ တို႔မွ ကစားသမား ၁၀၀ ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။


ယင္းၿပိဳင္ပဲြတြင္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပဲြ၊ အမ်ဳိးသား ႏွစ္ေယာက္တဲြၿပိဳင္ပဲြ၊ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ေယာက္တဲြၿပိဳင္ပဲြ၊ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ေယာက္တဲြၿပိဳင္ပဲြတို႔ ထည့္သြင္း က်င္းပခဲ့သည္။

ျမန္မာၾကက္ေတာင္အသင္း အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးခ်င္း ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ေအာင္မ်ဳိးထူးက ေရႊ တစ္ခု၊ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပဲြတြင္ သက္ထားသူဇာက ေရႊတစ္ခု၊ အမ်ဳိးသားႏွစ္ေယာက္တဲြၿပိဳင္ ပဲြတြင္ အာကာဖုန္းျမတ္ႏွင့္ ဟိန္း စည္သူတိုးတို႔က ေရႊတစ္ခုႏွင့္ အ မ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ေယာက္ တဲြ ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ခ်မ္း၀င္းဦးႏွင့္ သက္ထားသူဇာတို႔က ေရႊတစ္ခု စုစုေပါင္းေရႊတံဆိပ္ေလးခု ဆြတ္ ခူးခဲ့သည္။

‘‘ၿပိဳင္ပဲြအမ်ဳိးအစား ငါးခုမွာ ေလးခုဆြတ္ခူးခဲ့တဲ့အတြက္ ၀မ္း သာမိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၿပိဳင္ပဲြ ၀င္ႏုိင္ငံ ငါးႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံအလုိက္ ပထမဆုလည္း ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ေနာင္လည္း ဒီလုိမ်ဳိး ႏုိင္ငံတကာ ၿပိဳင္ပဲြေတြမွာ ေရႊတံဆိပ္ဆြတ္ခူး ႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားသြားပါ့မယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေတာင္အသင္း နည္းျပခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္ကေျပာသည္။

 ယင္းၿပိဳင္ပဲြတြင္ ျမန္မာ ၾကက္ေတာင္အသင္းအေနျဖင့္ ေရႊတံဆိပ္ေလးခုရရွိခဲ့သျဖင့္  ႏုိင္ငံအလုိက္ အဆင့္ရပ္တည္မႈ ပထမေနရာ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး အိမ္ရွင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ဒုတိယႏွင့္ ထုိင္း ႏုိင္ငံက တတိယေနရာတြင္ ရပ္ တည္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေတာင္အ ဖဲြ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အဆုိပါဖိတ္ေခၚ ၿပိဳင္ပဲြသို႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူနည္းျပႏွင့္ ကစားသမား စုစုေပါင္း ၁၄ ဦး သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

Top News