ဘာသာေပါင္းစံု ဆုေတာင္းပြဲမ်ား ႏုိင္ငံေရး ေရာယွက္ဟုဆုိကာ ၂၇ ပါတီ ကန္႔ကြက္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ ဘာသာေပါင္းစံုဆုေတာင္းပြဲ အ ခမ္းအနားမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရး ပရိယာယ္မ်ား ထည့္သြင္းေဆာင္ ရြက္ျခင္းကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ ၂၇ ပါတီက ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္၌ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္က ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ ဘာသာေပါင္းစံု ဆုေတာင္းပြဲမ်ားသည္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံသည့္ လူစုလူေဝးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆရန္ရွိေနျခင္း၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္၏ ပံုရိပ္ကို ျမႇင့္တင္ေထာက္ခံမႈမ်ား ရရွိေစ မည့္ ႏိုင္ငံေရးစုေဝးပြဲ (သို႔မဟုတ္) ဆုေတာင္းပြဲမ်ားသာ ျဖစ္မည္ဟု မွတ္ယူဖြယ္ရာ ရွိေနျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥအတြက္ ဘာသာ၊ သာသနာကို အလြဲသံုး စားျပဳရာေရာက္သည္ဟု ေကာက္ယူသံုးသပ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


ထို႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က အေရးယူေပးရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္အ ဆင့္ဆင့္တြင္ ေမးခြန္းႏွင့္ အဆုိ တင္သြင္းေမးျမန္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

ဘာသာေပါင္းစံု ဆုေတာင္း ပြဲမ်ားသည္ ရခုိင္အေရးႏွင့္ပတ္ သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ က် ေရာက္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ဖိ အားမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ရည္ ရြယ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အ တြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးဉာဏ္ဝင္း က ေအာက္တိုဘာအတြင္း 7Day Daily သတင္းစာအား ေျပာၾကား ထားသည္။

ဘာသာေပါင္းစံု ဆုေတာင္း ပြဲမ်ား၌ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားရွိေန၍ အစိုးရက ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေရးႀကီး အဆိုတစ္ရပ္ကို ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဝင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေသာင္းေအးက ေအာက္တုိ ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ တင္သြင္းေသာ္ လည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ပယ္ ခ်ခဲ့သည္။

ဘာသာေပါင္းစံု ဆုေတာင္း ပြဲမ်ားကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး၊ တစည၊အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ ပါတီသစ္၊ အမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)၊ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ၊ ရခိုင္အမ်ိဳး သားအင္အားစုပါတီတုိ႔ အပါအ ဝင္ ၂၇ ပါတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Top News