ဘ႑ာေငြမွ်တစြာယွဥ္ၿပိဳင္ေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီရန္ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္း ယူ႐ို ၇၅ သန္း ရွာေဖြရမည္

Getty Images

ပါရီ- ေၾကးႀကီးကစားသမားမ်ား ေခၚယူထားသည့္ ပီအက္စ္ဂ်ီ သည္ ယခုရာသီကုန္ခ်ိန္တြင္ ဝင္ေငြယူ႐ို ၇၅ သန္းရရွိေအာင္ ရွာေဖြရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔မဟုတ္ ပါက ဘ႑ာေငြမွ်တစြာ သံုးစြဲေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မျပည့္မီျဖစ္ႏုိင္သည္။

နည္းျပ အမ္မရီ၏ ပီအက္စ္ ဂ်ီအသင္းသည္ ယခင္ကလည္း ယင္းစည္းကမ္းႏွင့္ ကိုက္ညီေရး ဖိအားမ်ားေအာက္ ေရာက္ခဲ့ေသာ္ လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ၎တုိ႔၏ ကစားသမားမ်ားအတြက္ ေငြသံုး ၾကမ္းထားသျဖင့္ ျပႆနာပိုျပင္း ထန္ေနသည္။

ပီအက္စ္ဂ်ီ၏ ေငြေၾကးသံုးစြဲ မႈမ်ားကို ယူအီးအက္ဖ္ေအက စက္တင္ဘာက စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ေနမာႏွင့္ မက္ဘီတုိ႔ကဲ့သို႔ ကစား သမားမ်ားကို ေခၚယူမႈအၿပီးတြင္ ထိပ္တန္းကလပ္မ်ားက ပီအက္စ္ဂ်ီႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖိအားေပးမႈပို မ်ားလာသည္။

ပီအက္စ္ဂ်ီအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ အသင္းအတြက္ ဘ႑ာေငြမွ်တ စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္ ၂၀၁၇-၁၈ေဘာလံုးရာသီ အဆံုးသတ္တြင္ ယူ႐ို ၇၅ သန္း ရွာေဖြရမည္ ဟု ယူအီးအက္စ္ေအက အသိ ေပးထားသည္ဟု ျပင္သစ္သတင္း စာ L'Equipe က ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းသို႔ သတ္မ်တ္ခ်က္ ျပည့္မီေရး ပီအက္စ္ဂ်ီအတြက္ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ရွိၿပီး ယင္းအနက္ ကစားသမားအခ်ိဳ႕ကို ေရာင္းခ်ရန္ ပါဝင္ေသာ္လည္း ပီအက္စ္ဂ်ီအတြက္ လူႀကိဳက္မ်ား ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုမဟုတ္ ေပ။

ပီအက္စ္ဂ်ီအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ ကစားေသာပြဲမ်ား၏ ႐ုပ္သံထုတ္ လႊင့္ခြင့္၊ လက္မွတ္ေရာင္းခ်မႈ၊ နာမည္ႀကီးကစားသမားမ်ား၏ အက်ႌ ပိုမိုေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ရာသီႀကိဳ ခရီးစဥ္မ်ားမွ ဝင္ေငြပိုရရန္ ႀကိဳး ပမ္းေရး စေသာနည္းလမ္းမ်ား ျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

—Ref:Marca