ရပ္ဆိုင္းထားသည့္ စက္႐ံုမ်ားအနက္ အဝတ္အထည္ႏွင့္ ေရာ္ဘာအေျခခံပစၥည္းစက္႐ံုအခ်ဳိ႕ ျပန္လည္ပတ္ရန္ စက္မႈဝန္ႀကီးစီစဥ္

ျမစ္သား အထည္စက္႐ုံကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန)

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ ရပ္ဆိုင္းထားသည့္ စက္႐ံုမ်ားအနက္ အဝတ္အထည္ ႏွင့္ ေရာ္ဘာအေျခခံပစၥည္းထုတ္ လုပ္သည့္ စက္႐ံု အခ်ဳိ႕ကို အစိုးရက ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ စီစဥ္ ေနသည္။

လက္ရွိတြင္ ယာယီရပ္ဆိုင္း ထားေသာ စက္႐ံုမ်ားအနက္ အဝတ္အထည္ရက္လုပ္သည့္ စက္႐ံု ၁၂ ႐ံု၊ ေရာ္ဘာ အေျခခံ ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံု အခ်ဳိ႕ကို ဝန္ႀကီးဌာနက ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္ စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက ေျပာ ၾကားသည္။

ျပည္တြင္း၌ အဝတ္အထည္ ဝယ္လိုအား ေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ အထည္ရက္လုပ္သည့္ စက္႐ံု မ်ားကို ဦးစားေပး ျပန္လည္လုပ္ ကိုင္လိုေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီး ဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးကို ကိုလြင္က ေျပာသည္။

ယာယီရပ္ဆိုင္းထားေသာ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ံု ၂၈ ႐ံုအနက္ ၂၄ ႐ံုကို ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ရန္ စက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ သည္။ အဆိုပါစက္႐ံုမ်ားကုိ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူး ေပါင္းၿပီး ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဆႏၵရွိ သည္။ ‘‘ပုဂၢလိကရဲ႕ ဆန္းသစ္တဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ဆိုရင္ ဒီစက္႐ံုေတြက ပိုေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ္’’ဟု ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက ေျပာသည္။

ျပန္လည္ လည္ပတ္လုပ္ ကိုင္မည့္ စက္႐ံု ၂၄ ႐ံုအနက္ ၁၂ ႐ံုကို စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက တိုက္ ႐ိုက္ စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္ရန္ စီ စဥ္ထားၿပီး က်န္ ၁၂ ႐ံုကို ပုဂၢလိ ကႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း  ဦးကိုကိုလြင္က ေျပာသည္။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ က်ပ္ေငြဘီလီယံ ေထာင္ခ်ီ၍ အ႐ံႈးေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ ပုဂၢလိ ကကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ လႊဲေျပာင္းေပး ရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ဒုတိယသမၼတႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ ဆံုပြဲမ်ားတြင္ မၾကာခဏ ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ မည့္ စက္႐ံု၊အလုပ္႐ံုမ်ားကို အစိုး ရက တိုက္႐ိုက္ကိုင္တြယ္ၿပီး စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ မျပဳလုပ္သင့္ဟု အႀကံျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာမိုးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္  အစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံ ပိုင္ စက္႐ံုေလး႐ံုကို ရပ္ဆိုင္းသင့္ ေၾကာင္း  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက တင္ျပ ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ က စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ စက္႐ံုမ်ားအပါအဝင္ စက္႐ံု  ၃၃ ႐ံုကို ရပ္ဆိုင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ သည္။