ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကမၻာေျမသိပၸံဆိုင္ရာ ကြန္႔ဖရင့္တြင္ စာတမ္း ၁၀၀ ေက်ာ္ဖတ္ၾကားမည္

ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကမၻာေျမသိပၸံရပ္ဆိုင္ရာ စာတမ္းဖတ္ပြဲ မုခ္ဦးကို ေတြ႔ရစဥ္(ဓာတ္ပံု − မ်ိဳးမင္းဦး)

 မံုရြာတကၠသိုလ္၌ က်င္း ပမည့္ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကမၻာေျမသိပၸံဆိုင္ရာ ကြန္ဖရင့္ တြင္ သိပၸံဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ စာ တမ္းေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ဖတ္ ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မံုရြာတကၠ သိုလ္ဘူမိေဗဒဌာန ပါေမာကၡ ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔က ေျပာသည္။

မံုရြာတကၠသိုလ္ ဘူမိေဗဒ ဌာနႏွင့္ျမန္မာ့ဝန္းက်င္သိပၸံတို႔ ဦး စီး၍ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကမၻာေျမသိပၸံဆိုင္ရာ ကြန္ဖရင့္ ကို ႏုိဝင္ဘာ ၂၇ ရက္ႏွင့္ ၂၈ ရက္တို႔တြင္ မံုရြာတကၠသိုလ္၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။


အဆုိပါကြန္ဖရင့္တြင္ ဘာ သာရပ္အလိုက္ဖတ္ၾကားမည့္စာ တမ္းေပါင္း ၈၆ ေစာင္ရွိၿပီး က်န္စာတမ္းမ်ားသည္ ပိုစတာစာတမ္း မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳး သန္႔က ေျပာသည္။

ယခင္က ဝိဇၨာသိပၸံတကၠ သိုလ္မ်ားတြင္ သိပၸံဘာသာရပ္ ဆိုင္ရာ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ားသာ က်င္းပခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ ေျမသိပၸံဆိုင္ရာ ပညာရပ္စာတမ္း မ်ား တစ္ေနရာတည္း၌ စုေဝး ဖတ္ၾကားျခင္းသည္ ပထမအႀကိမ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

မံုရြာတကၠသိုလ္ ဘူမိေဗဒ ဌာန ပါေမာကၡဌာနမွဴး ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္နီက ‘‘ဘာသာရပ္အလုိက္  သုေတသနျပဳလုပ္လို႔ရလာတဲ့ စာ တမ္းေတြက ေက်ာင္းသားေတြဆီ၊ ျပည္သူေတြဆီ လက္ေတြ႕အသံုး ခ်ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္တယ္။ ဒီစာတမ္းေတြကို ပညာ ေရးနယ္ပယ္သာမက ျပည္သူေတြ သိရွိႏိုင္ဖို႔ စာတမ္းဖတ္ပြဲေတြ က်င္းပတာပါ။ တကၠသိုလ္အသီးသီးက ပညာရွင္ေတြသာမက ျပင္ပပညာ ရွင္ေတြလည္း လာေရာက္ေဆြး ေႏြးၾကမွာပါ’’ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါကြန္ဖရင့္တြင္ မံုရြာ တကၠသိုလ္သာမက ေတာင္ငူ၊ ဟသၤာတ၊ စစ္ကိုင္း၊ ကေလး၊ ေရႊဘိုတကၠသိုလ္တို႔ႏွင့္အတူ ျမန္ မာႏိုင္ငံ ဘူမိသိပၸံအသင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ငလ်င္အသင္း စသည့္ သိပၸံ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါကြန္ဖရင့္တြင္ မီး သင့္ေက်ာက္ႏွင့္ အသြင္ေျပာင္း ေက်ာက္ပညာ၊ အနည္က် ေက်ာက္၊ ထရေဗဒႏွင့္ ေက်ာက္ ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းပညာ၊ စီးပြားျဖစ္ ဘူမိေဗဒႏွင့္ တြင္းထြက္ပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာဘူမိေဗဒ၊ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္၊ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္သိပၸံဘာသာရပ္ စသည့္ဘာ သာရပ္အလိုက္ စာတမ္းမ်ား ဖတ္ ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြန္ဖရင့္ က်င္းပေရးေကာ္မတီတာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။