ျမန္မာကို ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအေထာက္အပံ့ေခ်းေငြ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္ေပးအပ္ရန္ ဂ်ပန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ကတိျပဳ

ဂ်ပန္က ျမန္မာကို ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအေထာက္အပံ့ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁) ဘီလီယံေက်ာ္ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္က ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ဂ်ပန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က ကတိျပဳခဲ့သည္။

အတိုးႏႈန္းသက္သာေသာႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္ယန္း၁၂၅ ဘီလီယံ(အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္) ကို ေက်းလက္ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား ဝင္ေငြတိုးျမင့္ရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည့္ ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္၊လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၊ လွ်ပ္စစ္မီး အစရွိသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရအား ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း   ဂ်ပန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ မစၥတာအာေဘးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။                                 Ref; Reuters

More in News Section