အြန္လုိင္းမွ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ ဟိုတယ္ဧည့္စာရင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ မွ်ေဝမည္ဟု ဝန္ႀကီးေျပာ

ရန္ကုန္တုိင္းရွိ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ စတင္အသံုးျပဳေနေသာ အြန္လိုင္း ေပၚမွ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ ဟုိတယ္ ဧည့္စာရင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို အျခားေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း အားလံုးတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ မွ်ေဝေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ကရင္တုိင္း ရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ေနာ္ပန္း သၪၨာမ်ိဳးက ေျပာသည္။


‘‘ဟိုတယ္ဧည့္စာရင္းကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ႏုိင္ငံ မွာ လံုၿခံဳေရးက အေရးႀကီးေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ဒီဟိုတယ္ဧည့္စာရင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ရန္ကုန္တုိင္းမွာပဲ အသံုးမျပဳ ဘဲ တျခားေသာ တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ အကုန္လံုးကို အခမဲ့ေဝမွ်ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဌာနကိုလည္း တင္ျပေပးမွာျဖစ္ သလို ျပည္ေထာင္စုကလည္း အ ကုန္လံုးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားရမွာ ျဖစ္ ပါတယ္’’ဟု ေနာ္ပန္းသၪၨာမ်ိဳးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ဟိုတယ္ဧည့္စာရင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္ အသံုးျပဳျခင္းကို တုိင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အစီအစဥ္ျဖင့္ ယခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ဒုတိယ ပတ္က စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာ အရ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာ ဖြင့္လွစ္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ရန္ ကုန္တုိင္းတြင္ ယခုစနစ္ အသံုးျပဳျခင္းသည္ e-Government စနစ္ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ ပံ့ပိုးမႈတစ္ခုျဖစ္ေစေၾကာင္း ဟို တယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္း ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ ဝန္းလံုးရွိ ဟိုတယ္အလံုး ၁,၅၀၀ ေက်ာ္မွ ေန႔စဥ္ဌာန ၁၀ ခု ခန္႔ကို ဧည့္စာရင္းအတြက္ မိတၱဴ ၁၀ ခုခန္႔ ေပးပို႔ေနရၿပီး လူတစ္သန္း ခန္႔မွာ အဆုိပါဧည့္စာရင္းကိစၥမ်ား အ တြက္ မလိုအပ္ဘဲ အခ်ိန္ကုန္ေနသျဖင့္ ဟိုတယ္ဧည့္စာရင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအားလံုး အသံုးျပဳႏုိင္မည္ဆုိပါက ႏုိင္ငံေတာ္က ႏွစ္စဥ္က်ပ္သန္းေလးေထာင္ခန္႔ ကုန္က်စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာ္ပန္းသၪၨာမ်ိဳးက ေျပာသည္။