အေျခခံပညာေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္မ်ားကို စံျပစာၾကည့္တိုက္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ‘စာဖတ္ၾကစို႔’ စီမံခ်က္ျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္မည္

စာဖတ္ၾကစို႔ စီမံခ်က္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အခမ္းအနား (ဓာတ္ပံု-စိုင္းေဇာ္)

အေျခခံပညာေက်ာင္း ၄၅ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားကို စံျပစာၾကည့္တိုက္မ်ားအျဖစ္ ‘စာ ဖတ္ၾကစို႔ (Let’s Read)’ စီမံခ်က္ျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္ဟု အေျခ ခံပညာဦးစီးဌာန ေခတၱၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏုိင္ စိုးက ေျပာသည္။

စာဖတ္ၾကစို႔ စီမံခ်က္ကို  ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဒၚခင္ ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာၾကည့္တိုက္အသင္း၊ Myan- mar Book Aid & Preservation Foundation, Room to Read စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေက်ာင္းစာၾကည့္ တိုက္မ်ား ျပန္လည္ရွင္သန္ေစေရး စာၾကည့္တိုက္မ်ားကို ေခတ္မီေစ ရန္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း၊ စာအုပ္ သစ္ပံ့ပိုးျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ပါဝင္သည့္ စာေပလႈပ္ရွားမႈမ်ား ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားကို စြမ္း အင္ျမႇင့္ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ေက်ာင္းသားအရြယ္က စ ၿပီး စာဖတ္ခ်င္စိတ္ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ ေက်ာင္းသားေတြလာခ်င္တဲ့ စာ ၾကည့္တုိက္ေတြ လုပ္ဖို႔ စတာေပါ့။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ အေျခခံပညာေက်ာင္း ၄၆,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ ေပမယ့္ စာၾကည့္တိုက္ရွိတဲ့ ေက်ာင္းက ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ေလာက္ပဲရွိတယ္။ ရွိတဲ့ စာၾကည့္ တုိက္ေတြကို လက္ရွိအေျခအေန ေတြနဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ အဆင့္ျမႇင့္ တင္ဖုိ႔ လိုေနတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ ၄၅ ေက်ာင္းကို စမွာေပါ့’’ဟု ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္စိုးက ေျပာ သည္။

စာဖတ္ၾကစို႔ စီမံခ်က္ပထမ ႏွစ္စီမံကိန္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသ ႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ ေျမႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ အေျခခံ ပညာေက်ာင္း ၄၅ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္သည္။ ‘‘ကေလးေတြက စာမဖတ္ခ်င္လို႔ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္ကို မသြားၾကတာမဟုတ္ဘူး။ ေက်ာင္းစာ ၾကည့္တိုက္ေတြက အၿမဲမဖြင့္ထား တာ။ စာၾကည့္တိုက္သြားဖို႔ အခ်ိန္သီးသန္႔မရွိတာ၊ သူ႔အရြယ္အလိုက္ ဖတ္ရမယ့္စာအုပ္စာေပေတြ မရွိတာက ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္ေတြ မေအာင္ျမင္တဲ့အေၾကာင္းအ ရင္းေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ စာအုပ္ေတြ ျဖည့္မယ္။ ကေလးေတြေနခ်င္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳးေလးျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္မယ္။ စာၾကည့္တိုက္မွဴး ေတြကို သင္တန္းေပးမယ္’’ဟု Myanmar Book Aid & Preser-vation Foundation အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာသန္႔ေသာ္ ေကာင္းက ေျပာသည္။

ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၏ေန႔စဥ္စာ သင္ခ်ိန္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားတြင္ စာ ၾကည့္တိုက္သြားခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ထည့္ သြင္းေရးဆြဲထားရာ ေက်ာင္းသား မ်ား စာၾကည့္တိုက္ေရာက္လာရန္ အခြင့္အေရး ပိုမ်ားလာေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

‘စာဖတ္ၾကစို႔’ စီမံခ်က္အရ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္တစ္ခုအ ဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ အနည္းဆံုးက်ပ္ သိန္းငါးဆယ္ခန္႔သံုးစြဲမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၁၀  ေက်ာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာၾကည့္ တိုက္အသင္းက ၁၀ ေက်ာင္း၊ Myanmar Book Aid & Preservation Foundation က ငါးေက်ာင္း၊ Room to Read အဖြဲ႕အစည္းက ေက်ာင္း၂၀ တာဝန္ယူ မည္ျဖစ္သည္။

Top News