ထုိင္း ကင္းေထာက္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕၏ ႏွစ္ (၆၀)ျပည့္ ပြဲေတာ္သို႔ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးကင္းေထာက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္မည္

၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ရန္ကုန္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကင္းေထာက္အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု-ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

ထိုင္းႏိုင္ငံ ကင္းေထာက္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕၏ ႏွစ္ (၆၀)ျပည့္ ကင္း ေထာက္ပြဲေတာ္သို႔ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးကင္းေထာက္ ကိုယ္စားလွယ္ ၅၄ ဦးတက္ေရာက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ကင္း ေထာက္ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာတင္လွ ၾကည္က ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္မွ ၂၀ ရက္ အထိက်င္းပမည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကင္းေထာက္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕၏ ႏွစ္ (၆၀)ျပည့္ ကင္းေထာက္ပြဲ ေတာ္ 'GGAT 60th Anniversary Camp of Thailand 2017' သို႔ ထုိင္းႏိုင္ငံ ကင္းေထာက္အမ်ဳိး သမီးအဖြဲ႕၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘သူတို႔ဘက္က ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံက အလႊာအစံုက ကင္းေထာက္အမ်ဳိးသမီး ေတြ သြားမွာပါ။ ပြဲမွာ ႏိုင္ငံတကာက ကင္းေထာက္အဖြဲ႕ေတြ၊ ကမၻာ့ကင္းေထာက္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕က အဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ၿပီး အေတြ႕အႀကံဳေတြ ဖလွယ္ႏိုင္မွာ ေပါ့။ ျမန္မာကင္းေထာက္အဖြဲ႕ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြကိုလည္း သူတို႔သိသြားမယ္’’ဟု ေဒါက္တာတင္လွ ၾကည္က ေျပာသည္။

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ကင္း ေထာက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ကင္း ေထာက္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သင္တန္းနည္းျပႏွစ္ဦး၊ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားမွ ကင္းေထာက္အဖြဲ႕ဝင္ ဆရာမငါးဦး၊ ေက်ာင္းသူ ၂၆ ဦး၊ တကၠသိုလ္ကင္းေထာက္အဖြဲ႕ ဝင္ ေက်ာင္းသူ ၂၁ ဦး တက္ ေရာက္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ၎ ကဆိုသည္။

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ကင္း ေထာက္မ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံကင္း ေထာက္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕၏ ႏွစ္ (၆၀)ျပည့္ ကင္းေထာက္ပြဲေတာ္ အခမ္္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ကမၻာ့ကင္းေထာက္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကင္းေထာက္ အတတ္ပညာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ကင္းေထာက္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား စသည့္ အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ထား ေၾကာင္း ေဒါက္တာတင္လွၾကည္ က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကင္းေထာက္လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားထားရာမွ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာတြင္ ပညာေရးဝန္ ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္ၿပီး အေျခခံ ပညာေက်ာင္း ၂၀ ၌ အင္အား ၂,၀၀၀ ျဖင့္ ျပန္လည္စတင္ဖြဲ႕ စည္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာအ ထိ စာရင္းမ်ားအရ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားအပါအဝင္ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကင္း ေထာက္ေမာင္မယ္ ၆၀,၀၀၀ ခန္႔ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

Top News