ေမာင္ေတာ၌ ႏိုဝင္ဘာလကုန္တြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္း ၃၀၀ ခန္႔ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္စီစဥ္

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ မူလြန္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းပုိင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေမာင္ကံ)

အၾကမ္းဖက္တိုက္ ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ တြင္ ပိတ္ထားခဲ့သည့္ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားအနက္ ေက်ာင္း ၃၀၀ ခန္႔ကို ႏိုဝင္ဘာလကုန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ ပညာေရးမွဴးဦးအုန္းျမင့္က ေျပာသည္။

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ (ေမာင္ ေတာၿမိဳ႕ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ နယ္)တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းေလးရာေက်ာ္ ပိတ္ထား ရၿပီး အခ်ဳိ႕ကို စက္တင္ဘာလ ကုန္မွ စတင္ဖြင့္လွစ္သည္။

‘‘လံုၿခံဳေရးအေျခအေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားအေျခအေနေပၚမူ တည္ၿပီး ေက်ာင္းေတြ ဆက္ဖြင့္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ခ႐ုိင္ ပညာေရးမွဴးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ နယ္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္း ၁၈၃ ေက်ာင္းအနက္ ၅၅ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၂၂၁ ေက်ာင္းအနက္ ၇၅ ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း ဦးအုန္းျမင့္က ဆိုသည္။

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္တြင္ ဆက္ လက္ဖြင့္လွစ္ရန္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္း ၂၇၄ ေက်ာင္း က်န္ရွိေနေသးသည္။ 

ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းတက္သည့္ ေက်ာင္းသားဦးေရ နည္းပါးေနေသးေၾကာင္း ဆရာအခ်ဳိ႕ကေျပာသည္။