ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ကင္မရာခြန္ ေကာက္ခံခြင့္မရွိဟု တာဝန္ရွိသူေျပာၾကား

 ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အ တြင္း ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနား က်င္းပေသာရက္မ်ားတြင္ ဓာတ္ ပံု႐ိုက္ကူးမႈ စည္းကမ္းခ်က္ပါ စာ သားမ်ားမေဝရန္ႏွင့္ ကင္မရာခြန္ ေကာက္ခံျခင္းမျပဳရန္ ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ကူးခြင့္ တင္ဒါရရွိထားေသာ ကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူကို တကၠသိုလ္ဘက္က ေျပာၾကားထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ စီမံ/ဘ႑ာ ဌာနမွဴး ေဒၚေဆြေဆြေအာင္က ႏို ဝင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနား ရက္မ်ားတြင္ ခန္းမျပင္ပ (ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ဝင္းအတြင္း) ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ကူးမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားပါဝင္ၿပီး ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္အမည္ခံကာ ေရးသားထားေသာ စာရြက္ကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကာ လူမႈကြန္ရက္သံုးစြဲသူတစ္ဦး က ႏုိဝင္ဘာ ၁၆ ရက္က ျဖန္႔ေဝခဲ့ သည္။


ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးပါက ဖုန္း ကင္မရာမ်ား၊ မိသားစုေအာ္တုိ ကင္မရာအေသးမ်ား အခြန္ေပး ေဆာင္ရန္ မလိုေၾကာင္း၊ မိသားစု ကင္မရာအလံုးႀကီးမ်ား အခြန္ငါး ေထာင္က်ပ္ ေပးေဆာင္ၿပီး မိမိ မိသားစုကိုသာ ႐ိုက္ကူးရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ စီးပြားျဖစ္ကင္မရာအ လံုးႀကီးမ်ား၊ ထီးႀကီးမ်ား၊ Soft Box ထီးမီးႀကီးမ်ား၊ မီးတန္းႀကီး မ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ကူးျခင္းမျပဳရန္ အဆုိပါစာတြင္ ေရးသားထားသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးခြင့္ တင္ဒါရရွိထား ေသာ ကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူကို ရန္ ကုန္တကၠသိုလ္ တာဝန္ရွိသူမ်ား က ေခၚယူေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အမည္ျဖင့္ ယင္းသို႔ စာေရးသားျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ကင္မရာခြန္ မေကာက္ခံရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘ရန္ကုန္တကၠသိုလ္နာမည္ ထည့္ထားေပမယ့္ ဒါေက်ာင္းက ေရးတာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီစာရြက္ ကို ဆက္ၿပီးမေဝဖုိ႔ ေျပာထား တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူက ဘြဲ႕ႏွင္း သဘင္ျပင္ပမွာ ႐ိုက္ကူးခြင့္ ကန္ ထ႐ိုက္ရထားတာဆုိေတာ့ မိသား စုကင္မရာေတာ့ ရတယ္။ တျခား Professional ကင္မရာေတြ၊ ဒ႐ုန္းေတြနဲ႔ ႐ိုက္တာေတြ ဝင္လာ ေတာ့ အဲဒါေတြက စာခ်ဳပ္အရ ႐ိုက္လို႔မရဘူး။ တားဆီးပိုင္ခြင့္ ေတာ့ရွိတယ္။ ပိုက္ဆံေကာက္ခြင့္ ေတာ့ မရွိဘူး’’ဟု ေဒၚေဆြေဆြ ေအာင္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ႏွင္း သဘင္အခမ္းအနား က်င္းပသည့္ ရက္မ်ားတြင္ ကင္မရာအခြန္ေငြ ေကာက္ခံျခင္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ ႏွစ္ခန္႔ကပင္ ႀကံဳေတြ႕ဖူးၿပီး ကင္မရာခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ထင္သာ ျမင္သာ ေၾကညာျခင္းမဟုတ္ဘဲ တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ေပးၿပီးမွ တံဆိပ္ေခါင္းဖိုး ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ကိုယ္တုိင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္က က်င္းပေသာ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အခမ္းအ နားတြင္ ကင္မရာခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္တက္ေရာက္ သည့္ လူငယ္တစ္ဦးကို အမ်ိဳး သားတစ္ဦးက လာေရာက္ေျပာၾကားၿပီး လူငယ္က မေပးႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိရာ ထပ္မံေတာင္းခံျခင္းမရွိေတာ့ဟု အဆုိပါ လူ ငယ္ကဆုိသည္။

ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနား က်င္းပေသာရက္မ်ားတြင္ ခန္းမ အျပင္ဘက္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးခြင့္ ကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ အဆင့္ ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူ မ်ား ပါဝင္ေသာ တင္ဒါစိစစ္ေရး အဖြဲ႕က တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ တင္ဒါေခၚယူၿပီး တင္ဒါေအာင္ ျမင္ေသာ ကုမၸဏီကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျပဳထားသည္။ ခန္းမအတြင္းဘက္ အခမ္းအနားက်င္းပစဥ္ ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ကူးခြင့္ကို ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အ ခမ္းအနား က်င္းပေသာ တကၠ သိုလ္အလိုက္ တင္ဒါေရြးခ်ယ္ ေၾကာင္း ေဒၚေဆြေဆြေအာင္က ဆုိသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူး ခြင့္ တင္ဒါရရွိထားေသာ သိဂႌေရႊ ရည္ကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္တကၠ သိုလ္ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနား မ်ား၌ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးခြင့္ ရရွိ သည္မွာ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ခန္႔ရွိေန ၿပီး ဒဂံုတကၠသိုလ္တြင္ ႐ိုက္ကူး ခြင့္ရရွိထားသည္။

 အဆုိပါကုမၸဏီ တာဝန္ ရွိသူထံ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ 7Day Daily က ဆက္သြယ္ေမး ျမန္းရာ ဖုန္းလက္ခံေျဖၾကားေသာ္ လည္း အေသးစိတ္ကိုမူ ထပ္မံေတြ႕ဆံုေျပာျပလိုေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ သည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ႏွင္း သဘင္ခန္းမတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးရွိ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ အေဆာက္အအံုမရွိသည့္ တကၠ သိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ား၏ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္မ်ား က်င္းပေလ့ရွိ သည္။

Top News