ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသုိ႔ ခ်န္နယ္အသစ္မ်ား ငွားရမ္းရန္ KU Band ၿဂိဳဟ္တုကြန္ရက္မ်ား တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္

 ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ ခ်န္နယ္ အသစ္မ်ား ငွားရမ္းေပးႏုိင္ေရး KU Band အမည္ရွိၿဂိဳဟ္တုကြန္ ရက္တုိးခ်ဲ႕ေနၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္အ တြင္း အင္တင္နာတစ္ခုတည္ ေဆာက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာပုိင္ ၿဂိဳဟ္တုစနစ္တည္ေဆာက္ေရး ေကာ္မတီ ဒုအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ဦးစည္သူေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘လက္ရွိငွားေပးေနတဲ့ C Band ေတြက ငွားထားတာ ကုန္ သေလာက္ရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ KU Band ကုိငွားဖုိ႔ထပ္လုပ္ေန တာျဖစ္ပါတယ္။ KU Band အ တြက္ သန္လ်င္မွာကိုးမီတာအင္ တင္နာတစ္ခုကုိ Installed လုပ္ေနပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။


လက္ရွိတြင္ C Band ျဖင့္ ၿဂိဳဟ္တုခ်န္နယ္ငွားရမ္းခမ်ားကုိ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ 1MHz ကုိ ငါးႏွစ္ငွားရမ္းပါက တစ္လ လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၂၀၊ သုံးႏွစ္ငွား ရမ္းပါက တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၂၂ သိန္းႏွင့္ တစ္ႏွစ္ငွားရမ္းပါက တစ္လလွ်င္ က်ပ္၂၅ သိန္း သတ္မွတ္ထားသည္။

ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားကုိ ငါး ႏွစ္ငွားရမ္းပါက တစ္လလွ်င္ ေဒၚ လာ ၁,၂၀၀၊ သုံးႏွစ္ငွားရမ္းပါကတစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ ၁,၃၀၀ ႏွင့္တစ္ႏွစ္ငွားရမ္းပါက တစ္လလွ်င္ေဒၚလာ ၁,၅၀၀ က်သင့္မည္ဟု ျမန္မာပိုင္ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးေကာ္မတီက သတ္မွတ္သည္။