လာမည့္ႏွစ္ကစ၍ တကၠသိုလ္လက္ေထာက္ကထိက ရာထူးတိုးအတြက္ ေရးေျဖစာေမးပြဲေျဖဆိုရမည္

ဒဂံုတကၠသုိလ္၀င္းအတြင္း တကၠသိုလ္ဆရာမမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

၂၀၁၈ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ား ရာထူးတိုးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သ႐ုပ္ျပ၊ နည္းျပမွ လက္ေထာက္ ကထိက ရာထူးသို႔ တုိးျမႇင့္ခန္႔ထား ရာ၌ ေရးေျဖစာေမးပြဲေျဖဆိုရမည္ ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ သိန္းဝင္းက ေျပာသည္။


အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ား၏ ဆရာ၊ ဆရာမရာထူးတိုး၊ အ ေျပာင္းအေရႊ႕မူဝါဒဆိုင္ရာ အ စည္းအေဝးကို ႏိုဝင္ဘာ၈ရက္က က်င္းပရာ ယင္းအစည္းအေဝး တြင္ အဆိုပါမူဝါဒသစ္ကို ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား အသိေပးခဲ့ သည္။

‘‘ရာထူးဝန္ရဲ႕မူအရ ေရးေျဖ ေျဖရမယ္။ ေရးေျဖစာေမးပြဲကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဆင့္ျမင့္ပညာဦး စီးဌာနက က်င္းပမယ္။ အဲဒီရမွတ္ ေတြကို ရာထူးဝန္အဖြဲ႕ကို ပို႔ရ မယ္။ ရာထူးဝန္က အတည္ျပဳၿပီဆုိ မွ ရာထူးတိုးဖို႔ ေအာ္ဒါထြက္ေပးရ မွာေပါ့’’ဟု ေဒါက္တာသိန္းဝင္းက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ၏ ဇြန္လ ၂၇ ရက္စြဲဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ျပန္တမ္း ဝင္အရာရွိ ဝင္ေပါက္ရာထူးျဖစ္ သည့္ လက္ေထာက္ကထိကရာ ထူးသို႔ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ သ႐ုပ္ျပ၊ နည္းျပမွ လက္ေထာက္ကထိက သို႔ ရာထူးတိုးေပးရာ၌  အရည္ အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲအေနျဖင့္ ေရး ေျဖစာေမးပြဲ ထပ္မံေျဖဆိုရျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ၾသဂုတ္အတြင္း အ ဆိုပါမူဝါဒအသစ္ကို ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္၊နည္းပညာတကၠသိုလ္တို႔မွ လက္ေထာက္ကထိက ရာ ထူးတိုးရာတြင္ စတင္က်င့္သံုးရန္ ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ လူေတြ႕ႏႈတ္ေျဖသာ စစ္ေဆးခဲ့ သည္။

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ၏ မူဝါဒအသစ္အရလက္ေထာက္ ကထိက ရာထူးတိုးအတြက္ ေရးေျဖစာေမးပြဲေျဖဆိုရမည္ဆိုေသာ္ လည္း တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားကို ခန္႔ထားသည့္ မူဝါဒအရ ေရးေျဖစာေမးပြဲ ထပ္မံစစ္ေဆးရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း ဆရာ၊ ဆရာမ အခ်ဳိ႕က ဆိုသည္။

‘‘ဒါက ရာထူးဝန္အဖြဲ႕ရဲ႕ မူ အသစ္အရလို႔ဆိုေပမယ့္ ဆရာတို႔ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမေတြက အနည္းဆံုး မဟာဘြဲ႕ေတာ့ရၿပီး သား။ စခန္႔ကတည္းက စာေမးပြဲ ေတြေျဖၿပီး လူအမ်ားႀကီးထဲကေရြး ခန္႔တာ။ ၿပီးေတာ့ နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပရာထူးမွာ အနည္းဆံုးငါးႏွစ္ ေလာက္ေတာ့ ေနၿပီးမွ ရာထူးတိုး ၾကတာဆိုေတာ့ ဒီဆရာ၊ ဆရာမ ေတြကို ထပ္စာေမးပြဲစစ္ဖုိ႔မလိုဘူး လို႔ေတာ့ ဆရာထင္တယ္’’ ဟု ေက်ာက္ဆည္တကၠသိုလ္မွ ကထိ က ေဒါက္တာေဇာ္မ်ဳိးလိႈင္က ေျပာသည္။

ယခင္က တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီ ေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပမ်ားအား လက္ ေထာက္ကထိက ရာထူးတုိးေပး ရာ၌ လုပ္သက္တန္းစီဇယားေပၚ တြင္ အဓိကဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန စာရင္း မ်ားအရ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာ နေအာက္တြင္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီ ေကာလိပ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ ၁၃၃ ခု ရွိၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမ ၂၁,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။