ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ)မွ ပထမႏွစ္ထူးခြၽန္ေက်ာင္းသားမ်ားအား အစိုးရက စီးပြားခြၽန္ဆုေပးမည္

၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ)သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ရသူမ်ားအနက္ ထူးခြၽန္သူမ်ားအားအစိုးရက စီးပြားခြၽန္ဆုေပးမည္ဟု ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး ကေျပာသည္။


ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ)သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ရသူမ်ားစာရင္းကို ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ ရက္က ေၾကညာထားၿပီး ယင္းတုိ႔ အနက္ ထူးခြၽန္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား အစိုးရက စီးပြားခြၽန္ဆု ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ပညာသင္ဆုရရွိသူမ်ားအ ေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာမွ စက္ တင္ဘာအထိ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ တစ္သိန္း ပညာသင္ဆုေၾကးေငြ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

‘‘စီးပြားခြၽန္ဆုက အစိုးရက ေပးတ့ဲပညာသင္ဆုဆိုေတာ့ ဒီႏွစ္  ဝင္ခြင့္ရတဲ့ ကေလးေတြကိုလည္း ေပးမွာပါ။ စီးပြားခြၽန္ဆုေပးဖို႔အ တြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ တကၠ သိုလ္ဝင္စာေမးပြဲရမွတ္ေတြရွိပါ တယ္။ အဲဒီအမွတ္ေတြ ျပည့္မီတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို ေပးတာေပါ့’’ဟု ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ ဦးက ေျပာသည္။

  ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠ သိုလ္(လိႈင္နယ္ေျမ)သို႔ ယခုပညာ သင္ႏွစ္တြင္ ပထမႏွစ္ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူ ၂၅၇ ဦး တက္ ေရာက္ခြင့္ျပဳထားၿပီး အျမင့္ဆံုး ဝင္ခြင့္အမွတ္သည္ ၅၄၂ မွတ္၊ အနိမ့္ဆံုးဝင္ခြင့္အမွတ္သည္ ၄၇၇ မွတ္ျဖစ္သည္။ 

ပထမႏွစ္ဝင္ခြင့္ရစာရင္းမ်ား ေၾကညာထားေသာ္လည္း တကၠ သိုလ္အေျပာင္းအေရႊ႕စာရင္းမ်ား ၿငိမ္သက္မွသာ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ) တြင္ တက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူစာရင္းကို သိရွိမည္ျဖစ္ ၿပီး စီးပြားခြၽန္ဆုရသူမ်ားကိုလည္း ယင္းအခ်ိန္မွသာ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ မည္ဟု ၎က ဆိုသည္။ 

ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ားအ တြက္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျခင္းကို ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ ရက္က စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ေက်ာင္းစတင္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ သည္။ 

ရန္ကုန္ စီးပြားေရးတကၠ သိုလ္(လိႈင္နယ္ေျမ)တြင္ Bache-lor of Accounting, Bachelor of Population Studies, Bachelor of Public Administration, Bachelor of Development Studies ေလးႏွစ္ ဘြဲ႕သင္တန္း မ်ားကို တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ၌ မည္သည့္ဘာသာတြဲျဖင့္ ေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ စုစုေပါင္းရမွတ္ ၄၅၀ ႏွင့္အထက္ ရရွိသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ 

ရန္ကုန္ စီးပြားေရးတကၠ သိုလ္ကို ရြာသာႀကီးနယ္ေျမ၊ လိႈင္ နယ္ေျမႏွစ္ခုခြဲကာ ဘြဲ႕ႀကိဳေလး ႏွစ္သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထား ေသာ္လည္း လိႈင္နယ္ေျမရွိ ထူးခြၽန္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို သာ စီးပြားခြၽန္ဆု ေရြးခ်ယ္ေပး အပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠ သိုလ္(လိႈင္နယ္ေျမ)ကို ၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ 

More in Education Section