ျမန္မာမေက်ာ္တဲ့ ကမၻာေက်ာ္စာေရးဆရာမ်ား (မင္းခက္ရဲ)

‘ျမန္မာမေက်ာ္တဲ့ ကမၻာေက်ာ္စာေရးဆရာမ်ား မွာ ျမန္မာမေက်ာ္ဆုိတဲ့သေဘာက လူသိနည္းတဲ့ အဓိပၸာယ္ထြက္ေပမယ့္ အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာ့လူ႔အ ဖြဲ႕အစည္းအတြင္းက လႊမ္းမုိးႀကီးစုိးဆဲ အသိပညာ၊ ရသခံစားမႈတန္ဖုိးစံတို႔အတြင္း ရွိမေနတဲ့အတြက္ ေဘးဖယ္ထုတ္ခံထားရတဲ့ စာေရးဆရာမ်ားကုိဆုိလုိ တယ္။ ယေန႔ေခတ္ကုိ ဂရမ္ခ်ီရဲ႕အသုံးကုိယူၿပီး ‘အဖိ ႏွိပ္ခံတို႔ ျပန္လာတဲ့ေခတ္’လုိ႔ေခၚေ၀ၚၾကတယ္။ တစ္ ခ်ိန္က လက္မခံဘဲ ေဘးဖယ္ထုတ္ခံထားရတဲ့ တန္ ဖုိး၊ အသိပညာ၊ ကုိယ္က်င့္တရား၊ ရသခံစားမႈစတာ ေတြကို ျပန္လည္ေလ့လာေျပာဆုိေနၾကတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအပုိင္းမွာ တစ္ခ်ိန္ကေဘးဖယ္ ထုတ္ခံ စာေရးဆရာေတြကုိ ဦးစားေပးေဖာ္ျပထား တယ္။ လူသားအခ်င္းခ်င္းၾကား ‘ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ရွင္ သန္လႈပ္ရွားလာမယ့္ ေတြ႕ႀကံဳခံစားမႈ’ တိုးပြားဖုိ႔ရည္ ရြယ္ပါတယ္’ ဟု ယခုစာအုပ္အမွာတြင္ စာေရးသူမင္း ခက္ရဲက ေရးထားသည္။


ကမၻာ့စာေပတြင္ အလြန္ထင္ရွားေသာအလက္ ဇန္းဒါးပြတ္ရွကင္(႐ုရွား)၊ လီယုိေတာ္စတြိဳင္း(႐ုရွား)၊ ေဒါ့စတာယက္ဖ္စကီး(႐ုရွား)၊ ေသာမတ္မန္း (ဂ်ာ မနီ)၊ ဒန္တီ(အီတလီ)၊ခ်ားလ္ဒစ္ကင္း(အဂၤလန္)၊ ၀ီ လ်ံရွိတ္စပီးယား(အဂၤလန္)၊ ေမာ္ပါဆြန္း(ျပင္သစ္)၊ ဆမ္းမားဆက္မြမ္(အဂၤလန္-ျပင္သစ္)၊ ေသာမတ္စ္ ဟာဒီ(အေမရိကန္)၊ ဂြၽန္စတိုင္းဘက္(အေမရိကန္)၊ ဟဲမင္းေ၀း(အေမရိကန္)တို႔လုိ ကမၻာေက်ာ္စာေရး ဆရာႀကီးမ်ားကုိ ျမန္မာစာဖတ္ပရိသတ္မ်ားရင္းႏွီး ကြၽမ္း၀င္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထုိစာေရးဆရာႀကီးမ်ား၏ စာေပလက္ရာမ်ားကုိ ဘာသာျပန္ဆရာမ်ားက ျမန္ မာဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိၿပီး၊ ျပန္ဆုိလတၱံျဖစ္၍ ေဖာ္ျပပါ စာေရးဆရာႀကီးမ်ားႏွင့္စာဆုိႀကီးမ်ားကုိ ျမန္မာတို႔သိ ရွိၿပီးျဖစ္ပါ၏။ ယခုမူ ထုိကဲ့သုိ႔ စာေရးဆရာႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ စာေပနယ္ပယ္ထဲ ေရာက္မလာဘဲ က်န္ရွိေနေသး ေသာ စာေရးဆရာႀကီးမ်ားကုိ ယခုစာအုပ္၌ မိတ္ ဆက္ေရးထားသည္။

စာအုပ္တြင္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံဖြားစာေရးဆရာေယာ့ ဘတုိင္းယီ (Georges Bataille)၊ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံဖြား စာေရးဆရာမုိရီဘလြန္႐ႈိ (Maurice Blanchot)၊ ႏုိင္ ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံဖြား စာေရးဆရာခ်ီႏြာအာခဘီ (Chinua Achebe)၊ ဘူလ္ေဂးရီးယားႏုိင္ငံဖြား ယူလီယာခရစၥတီဗာ (Julia Kristeva)၊ ျပင္သစ္ဒႆန ပညာရွင္ႏွင့္ စာေရးဆရာမားကီးဒီဆတ္ဒ္ (Marquis desade)၊ ျပင္သစ္ကဗ်ာဆရာႏွင့္စာေရးဆရာ ေရ မြန္စူဇယ္ (Raymond Roussel)၊ အေမရိကန္ေ၀ ဖန္ေရးဆရာ၊ ဂ်ာနယ္လစ္ႏွင့္၀တၳဳေရးဆရာဂ်ိမ္း(စ္)အဂီး (James Agee) အစရွိသည့္ ၀တၳဳေရးဆရာ၊ စာေရးဆရာ(၂၀)ဦး၏ ဘ၀ႏွင့္စာေပလက္ရာမ်ား ကုိ အေသးစိတ္မိတ္ဆက္ေရးထားသည္။ ေဖာ္ျပ ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၁၉ ရာစုႏွင့္ ၂၀ ရာစုၾကားထင္ရွား ေသာ ဒႆနဆရာ၊ စာေရးဆရာႏွင့္ ၀တၳဳေရးဆရာ မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာတို႔ အကြၽမ္းမ၀င္ခဲ့။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ယခုစာအုပ္ေရးသားျပဳစုသူ မင္းခက္ရဲက ‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အသိပညာ ျဖစ္ထြန္းလာပုံဟာ ကမၻာႀကီးမွာအထက္စီးကေန ေနရာယူထားတဲ့လႊမ္း မုိးႀကီးစုိးဆဲအေတြးအေခၚေတြ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီ၀င္ လာတဲ့ စာအုပ္ေတြ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အင္စတီက်ဴး ရွင္းက အသားေပးထားတဲ့အရာေတြစတဲ့ လူမႈေရး အေလ့အက်င့္ေတြအတြင္းက ထြက္လာတာပါ။ ေဘးဖယ္ထုတ္ခံစာေပ၊ အေတြးအေခၚေတြကုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အလုိလုိလ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့႐ုံတင္မကဘူး ‘‘တစ္စုံတစ္ရာမွားယြင္းေနတဲ့အရာ’’တစ္ခုအျဖစ္ပါ သတ္မွတ္ဆက္ဆံခဲ့ၾကတယ္။ အထက္စီးကေနရာ ယူလႊမ္းမုိးထားႏုိင္တဲ့ ခ်က္ေကာ့၊ ေတာ္စတြိဳင္း၊ ဟဲ မင္းေ၀းတို႔သာလွ်င္ စာေကာင္းေပေကာင္းရယ္လုိ႔ ျဖစ္လာတယ္။ ၎အရာေတြသည္ပင္လွ်င္ကြၽန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ေတြ႕ႀကံဳခံစားမႈနဲ႔စိတ္လႈပ္ရွားမႈကုိ လက္၀ါးႀကီး အုပ္ထားခဲ့တယ္။ စာၾကည့္တိုက္မွာ၊ စာအုပ္ဆုိင္တစ္ ဆိုင္မွာ ခ်က္ေကာ့၊ ေတာ္စတိြဳင္း၊ ဘတိုင္းယီ၊ မုိရီဘ လြန္႐ႈိတို႔ကုိ တင္ထားတဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ခ်က္ ေကာ့နဲ႔ ေတာ္စတြိဳင္းကုိသာေရြးခ်ယ္ဖတ္႐ႈေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္။ ဖတ္စရာမရွိေတာ့တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ဘတုိင္း ယီနဲ႔ ဘလြန္႐ႈိတို႔ကုိ ေရြးခ်ယ္မိေသာ္မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ အာ႐ုံသာယာမႈက ခ်က္ေကာ့တို႔အေပၚကုိသာ သာယာမိဖုိ႔ အေလ့အက်င့္လုပ္ခံထားရတဲ့အတြက္ ဘတုိင္းယီ၊ ဘလြန္႐ႈိတို႔ကုိ ႀကိဳက္ခ်င္မွ ႀကိဳက္ပါလိမ့္ မယ္’ ဟု ေရးထားသည္။

စာအုပ္ကုိ Myanmar Knowledge Society က တန္ဖုိး ၆,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိသည္။