ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ေတာေကာင္သားဟင္းလ်ာမ်ား ေရာင္းခ်မႈေတြ႕ရွိပါက သစ္ေတာဦးစီးဌာနသို႔ တုိင္ၾကားႏုိင္

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ေတာ ေကာင္သား မေရာင္းခ်ရန္ ဆုိင္ မ်ားကို ပညာေပးေနၿပီး ေရာင္းခ်မႈမ်ား ေတြ႕ရွိပါက သစ္ေတာဦးစီးဌာနသို႔ တုိင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္းတုိးက ေျပာသည္။


ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ အသား ဟင္းလ်ာမ်ား မေရာင္းခ်ေရး၊ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ထြက္ ပစၥည္း ႏွင့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား သယ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳေရး ပညာေပးျခင္းႏွင့္ အသိပညာေပး ပိုစတာမ်ား ခ်ိတ္ဆဲြသည့္ လႈပ္ရွားမႈကို ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ ေစ်းမ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ ထန္းရည္ဆုိင္မ်ားႏွင့္ ယာဥ္လုိင္းမ်ား၌ ျပဳလုပ္ေနသည္။

ထို႔အျပင္ ပညာေပးၿပီးေသာ ဆုိင္မ်ားႏွင့္ေစ်းမ်ားကို ျပန္လည္စစ္ေဆးေနၿပီး ေရာင္းခ်ရန္ ေမြးျမဴထားသည့္ တိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ ဟင္းအုိးမ်ား ေတြ႕ရွိပါက ခ်က္ခ်င္းအေရးယူရန္ ၫႊန္ၾကားထား ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္းတုိးကေျပာသည္။

‘‘အထူးသျဖင့္ လွည္းကူးက နဂုိေရာင္းခ်တဲ့ဆုိင္ေတြကို ျပန္ စစ္တယ္။ ဟင္းအုိးေတြအျပင္ ေနာက္မွာ ၿခံနဲ႔ေမြးထားတယ္ဆုိ တစ္ခါတည္း အေရးယူဖို႔ပါ ေျပာ ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုထိေတာ့ မရွိေသးဘူး။ အဓိကက ဖမ္းရတာ မခက္ဘူး။ သက္ေသခိုင္ေအာင္ လုပ္ၿပီး တရား႐ုံးတင္ဖို႔ကို ကိုယ့္ ဘက္က ခိုင္ေအာင္လုပ္ရမွာ’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

သို႔ရာတြင္ ၿမိဳ႕ျပင္ႏွင့္နီးသည့္ လွည္းကူး၊ ေထာက္ၾကန္႔ရွိ စား ေသာက္ဆုိင္၊ ထန္းရည္ဆုိင္အခ်ဳိ႕တြင္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေနရာ စားသုံးသူမ်ားက ေဗာက္ခ်ာကဲ့ သို႔ေသာ စာရြက္အေထာက္အ ထားမ်ားျဖင့္ လာေရာက္တုိင္ ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

ပဲခူးတုိင္း အေရွ႕ျခမ္းႏွင့္နီး စပ္ၿပီး သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းမ်ားရွိ သည့္ လွည္းကူးႏွင့္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္တစ္၀ုိက္တြင္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္သား ေရာင္းခ်ေနရာ ယင္းၿမိဳ႕ နယ္မ်ားတစ္၀ုိက္ရွိ ေစ်းႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားကို ၁၀ ရက္ တစ္ႀကိမ္ ပုံမွန္စစ္ေဆးေနေၾကာင္း လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးေအးမင္းလႈိင္က ေျပာသည္။ 

‘‘စစ္ေဆးတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ကာကြယ္ထားတဲ့ အေကာင္ေတြ မေတြ႕ဘူး။ တျခား ယုန္တို႔၊ ေႁမြတို႔ကေတာ့ ကာကြယ္ထားတဲ့ထဲ မပါတာေတြဆိုေတာ့ ေတာေကာင္ သားဆိုေပမယ့္ အေရးယူလို႔ မရ ဘူးေပါ့’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေတာေကာင္သားမေရာင္းရ ေရး လႈပ္ရွားမႈကို သစ္ေတာဦးစီး ဌာနႏွင့္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရး အဖဲြ႕(WCS)တုိ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္ၿပီး ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္အ သား ေရာင္းခ်မႈေတြ႕ရွိပါက တုိင္ၾကားရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ပိုစ တာႏွင့္ စတစ္ကာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။