ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ စာေပဖန္တီး ေရးသားမႈႏွင့္ တည္းျဖတ္မႈအတတ္ပညာ ဒီပလိုမာသင္တန္း ဖြင့္မည္

 ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ စာေပဖန္တီးေရးသားမႈႏွင့္ တည္း ျဖတ္မႈအတတ္ပညာဒီပလိုမာ သင္တန္းကို ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ဟု ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ျမန္မာစာဌာနက ႏို၀င္ ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။

အဆိုပါသင္တန္းကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္လူ႕စြမ္းအားအရင္းအ ျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဌာန အစီအစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာစာဌာနက ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ ၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေတာင္ငူ ေဆာင္ရွိ ျမန္မာစာဌာန၌ အပတ္ စဥ္ တနလၤာမွ ေသာၾကာ (နံနက္ ၇ နာရီခြဲမွ ၉ နာရီခြဲအထိ) သင္ ၾကားပို႔ခ်မည္ ျဖစ္သည္။


‘‘ျမန္မာစာေပကို စိတ္၀င္ စားတဲ့သူေတြ၊ ျမန္မာစာေပ တည္းျဖတ္မႈ အတတ္ပညာကို နားလည္တတ္ကြၽမ္းၿပီးေတာ့ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳႏုိင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျမန္မာစာဌာနက ဖြင့္ တာပါ။ ျမန္မာစာဌာနကို တိုက္ ႐ိုက္ေလွ်ာက္ရၿပီး သင္တန္းသား ေရြးတာကို ဌာနကပဲ ေရြးပါတယ္’’ဟု ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သင္တန္း ေရးရာႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

သင္တန္းကာလ တစ္ႏွစ္ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘြဲ႕ယူစာတမ္း တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ကာ သင္တန္း ၿပီးဆံုးပါက Diploma in Creative Writing and Editing ဘြဲ႕လြန္ဒီပ လိုမာရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

သင္တန္းတြင္ စာေပအမ်ဳိး အစား၊ စာေပသေဘာတရား၊ စာေပဖန္တီးေရးသားျခင္း၊ ရသ ပညာ၊ စာေပတည္းျဖတ္ျခင္း၊ စာေပပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္း အေျခခံမ်ားကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ျမန္မာစာဌာနမွ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ား၊ ျပင္ပပညာရွင္မ်ားက သင္ ၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။

သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ား ကို ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္ကစတင္ကာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ျမန္မာစာဌာန တြင္ ရယူေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး သတ္မွတ္ဦးေရျပည့္ပါက ေလွ်ာက္လႊာပိတ္မည္ဟု ေၾကညာထား သည္။

အဆိုပါသင္တန္းကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ၂၀၁၅-၁၆ ပညာ သင္ႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။