ေက်ာင္းသားသမဂၢႏွင့္ အစိုးရပူးေပါင္း၍ ျမန္မာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားဖိုရမ္က်င္းပမည္

 တကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားသမဂၢ ကိုးခုႏွင့္ ပညာေရး၀န္ ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္စိန္ရတုခန္းမ၌ ဒီဇင္ ဘာ ၂၃ ရက္မွ ၂၄ ရက္အထိ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ ျမန္မာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားဖိုရမ္ကို က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါဖိုရမ္၌ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေန႔စဥ္ ဘ၀လႈပ္ရွားမႈတြင္သာမက လုပ္ ငန္းခြင္တြင္ပါ လက္ေတြ႕အသံုးခ် ႏုိင္မည့္ ၂၁ ရာစုကြၽမ္းက်င္မႈအ ေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေခါင္းစဥ္ ငါးခုခြဲကာ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ အလုပ္ ႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ သည္။


‘‘ေက်ာင္းသားသမဂၢကိုးခုနဲ႔ ၀န္ႀကီးဌာနေပါင္းၿပီး က်င္းပတဲ့ပြဲ ပါ။ အဓိကကေတာ့ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြကို 21st Century Soft Skills ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိေစခ်င္တာေပါ့။ သမဂၢေတြအမ်ား ႀကီးေပါင္းလုပ္တဲ့ ပထမဆံုးပြဲပါ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕နဲ႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနဘက္ကလည္း တိုက္႐ိုက္ပံ့ပိုးေပး တယ္။ ေနရာကအစေပါ့’’ဟု ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သမဂၢ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ ကို၀င္းလြင္ေအာင္က ေျပာသည္။

ဖိုရမ္ပထမရက္တြင္ ေခါင္း စဥ္တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဟာေျပာသူမ်ားက ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယရက္ တြင္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားစီစဥ္ေပး မည္ျဖစ္ရာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား မိမိႏွစ္သက္ရာေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

၂၁ ရာစုကြၽမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္း (Comm-unication) ၊ ကိုယ္ပိုင္ပံုရိပ္တည္ ေဆာက္ျခင္း (Personal Bran-ding) ၊ ႏိုင္ငံသားတာ၀န္ (Civic Responsibility) ၊ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကး(Personal Finance) ၊ ကြဲျပားေသာအျမင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (Teamwork Within Diversity) စသည့္ ေခါင္းစဥ္ငါးခုကိုဖိုရမ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာတကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားမ်ားဖိုရမ္ကို စိတ္ပါ၀င္စား သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ တိုင္းတက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး Myanmar University Students' Forum ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ႏို၀င္ ဘာ ၃၀ ရက္ေနာက္ဆံုးထားကာ တက္ေရာက္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ သည္။

 အဆိုပါဖိုရိမ္ကို ရန္ကုန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) ရန္ကုန္၊ ရန္ကုန္တကၠ သိုလ္၊ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္၊ အမ်ဳိးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာဒီဂရီေကာလိပ္၊ ရန္ကုန္ကြန္ ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၊ ဒဂံုတကၠသိုလ္၊ ေရေၾကာင္းတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားႏွင့္ အဂၤ လန္၊ အိုင္ယာလန္တကၠသိုလ္မ်ား ရွိ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ တို႔က ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း စီစဥ္က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။