ေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္ အင္တာနက္လိုင္းေရာင္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ရမည္ဟုဆို

 ဖိုက္ဘာအင္တာနက္ လိုင္းေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ ဆက္သြယ္ ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ ဆိုင္ရန္ အင္တာနက္လိုင္းေရာင္း ခ်သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အသံုး ျပဳခေစ်းႏႈန္းကို ထပ္မံေလွ်ာ့ခ် ရမည္ဟု 5BB အင္တာနက္ ကုမၸဏီ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးသိန္းသန္းတိုးက ေျပာသည္။

‘‘ၿပိဳင္ေပါ့ေနာ္။ ၿပိဳင္ရင္ Surprise ျဖစ္မယ္။ မၿပိဳင္ရင္ မျဖစ္ေတာ့ဘူး’’ဟု ၎ကေျပာ သည္။ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာႏွစ္ခု၏ ဖိုက္ဘာအင္တာနက္ လိုင္းေစ်းကြက္ကုိ ISP (Internet Service Provider)မ်ားက ေစ်း ႏႈန္းအရ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မွသာ ေစ်း ကြက္ေဝစုရရွိလာမည္ဟု၎က ေျပာသည္။


ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ ငန္းသည္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ကစတင္ ၍ 5MB ပမာဏဖိုက္ဘာအင္တာ နက္လိုင္းကို လစဥ္ေၾကးေျခာက္ ေသာင္းကိုးေထာင္က်ပ္ျဖင့္ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အနိမ့္္ဆံုးႏႈန္းျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာ သည္။

အလားတူ အူရီးဒူးသည္ ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ကစတင္ကာ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း ၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ 10MB ပမာ ဏ ဖိုက္ဘာအင္တာနက္လိုင္းကို လစဥ္ေၾကး က်ပ္တစ္သိန္းႏွစ္ ေသာင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ စတင္ခဲ့သည္။

တယ္လီေနာသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဖိုက္ဘာအင္တာနက္လိုင္း ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားဝင္မိတ္ဆက္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း အိမ္ရာမ်ားႏွင့္ အထပ္ျမင့္ကြန္ဒိုမ်ားတြင္ ေစ်းကြက္ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ေစ်း ႏႈန္းေလွ်ာ့ရမွာပဲ။ မႏၲေလးမွာ စၿပီးေလွ်ာ့ေနၿပီ။ ရန္ကုန္မွာက မၿပီးေသးလို႔ မေၾကညာေသးတာ ပဲရွိတယ္။ အဲဒီေစ်းက အူရီးဒူးရဲ႕ ေစ်းနဲ႔တူလာမွာပါ’’ဟု ဦးသိန္း သန္းတိုးက ေျပာသည္။

လက္ရွိ၌ အင္တာနက္လိုင္း ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီသည္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ပမာဏ (Band-width) ကို ေအာ္ပေရတာမ်ား ကဲ့သို႔ ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္း မရွိသျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းၿပိဳင္ဆိုင္ရန္ ခက္ခဲေသာ္ လည္း International Gateway ကို ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ကိုယ္တိုင္ တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးသည့္အခါ ေစ်းႏႈန္းအရ ၿပိဳင္ဆိုင္လာမည္ျဖစ္သည္။