ယခုႏွစ္ျပည္ပသို႔ ျမန္မာ့ဆန္တင္ပို႔မႈ တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၈ သန္း ရွိမည္ဟု အေမရိကန္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာန ခန္႔မွန္း

၂၀၁၇ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈ တန္ ခ်ိန္ ၂ဒသမ၈ သန္းရွိမည္ဟု အေမရိကန္စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာန၏ ယခုလ အတြင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၇ ဧၿပီမွ ႏို၀င္ဘာလဆန္းအထိ ခုနစ္လေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပဆန္ တင္ပို႔မႈ တန္ခ်ိန္ ၁ဒသမ၉ သန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္ စပါးအသင္း စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပင္လယ္ေရ ေၾကာင္းကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ျပည္ပသို႔ ဆန္ တင္ပို႔မႈသည္ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္၍ တစ္ရက္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ တစ္ေသာင္း၊ တစ္လလွ်င္ တန္ခ်ိန္သံုးသိန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အသင္း၀င္ ဦးမ်ဳိးသူရေအးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္၊ အာ ဖရိကႏုိင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္ပ သို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တန္ ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၇ သန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပဆန္ တင္ပို႔မႈသည္ ၂၀၁၁ မွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ သံုးဆခန္႔ျမင့္တက္ လာေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ ၂၀၁၁ က ျပည္ပဆန္တင္ပို႔မႈပမာဏတန္ခ်ိန္ တစ္သန္းခန္႔ရွိခဲ့သည္။ မိုးစပါးအသစ္ေပၚခ်ိန္တြင္ ျပည္ပဆန္၀ယ္လိုအားေၾကာင့္ စပါးတစ္တင္းလွ်င္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ထက္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ဆန္ကုန္ သည္အခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ဆန္ေဟာင္း လက္က်န္မရွိျခင္း၊ ျပည္ပ၀ယ္လို အားမ်ားေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စပါး ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ စိုးထြန္း က ေျပာသည္။

Top News