ေပ်ာက္ဆံုး အာဂ်င္တီးနား ေရငုပ္သေဘၤာကို ရွာေဖြမႈတြင္ ႐ုရွားပါ ပူးေပါင္းပါဝင္လာ

ေရငုပ္သေဘၤာ ျပန္ရွာေတြ႕ရန္ ဆုေတာင္း ေရးသားထားသည့္ စာမ်ားကို ေရတပ္စခန္းအနီး ခ်ိတ္ဆြဲထားပံု။

ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ အာဂ်င္တီးနား ေရငုပ္သေဘၤာကို ျဖန္႔က်က္ ရွာေဖြရာတြင္ ႐ုရွားလည္း ပူးေပါင္း ပါဝင္လာၿပီဟု သိရသည္။


အေစာပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ ေရတပ္က ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းစဉ္အတြက္ ကင္းေထာက္ ေလယာဉ္မ်ား ပံ့ပိုးကာ ထဲထဲဝင္ဝင္ အကူအညီ ေပးေနခဲ့သည္။ အာဂ်င္တီးနား သမၼတ ေမာ္ရစ္စီယို မာကရီက ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမူ ပူတင္ႏွင့္ ဖုန္းေျပာခဲ့ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္နည္းတူ ႐ုရွားကလည္း အာဂ်င္တီးနားကို ကူညီၿပီး အခ်က္အလက္ ရွာေဖြဆန္းစစ္မႈ သေဘၤာတစ္စီးႏွင့္ အဖြဲ႕သားမ်ား ေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာဂ်င္တီးနား ေရတပ္၏ ဆန္ဟြမ္ ေရငုပ္သေဘၤာသည္ စစ္ဆင္ေရး တစ္ခုအၿပီး အေျခစိုက္ စခန္းသို႔ အျပန္ လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းတစ္ပတ္ခန္႔က အာဂ်င္တီးနား အေ႐ွ႕ဘက္ ကမ္းလြန္ေရျပင္တြင္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့သည္။ 

လက္ရွိတြင္ ေရငုပ္သေဘၤာကို အေမရိကန္ႏွင့္ အာဂ်င္တီးနားတို႔က ဦးေဆာင္ ရွာေဖြေနေသာ္လည္း စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံ တစ္ဒါဇင္မွ်ထိ ပူးေပါင္း ပါဝင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ေရတပ္ အေျခစိုက္ စခန္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ပတ္ေက်ာ္က ေရငုပ္သေဘၤာ၏ ေနာက္ဆံုး ဆက္သြယ္မႈကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။

ေရတပ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ အရာရွိ ဗိုလ္ႀကီး အန္ရီေကး ဘယ္လ္ဘီက လက္ရွိကာလသည္ ေသေရးရွင္ေရး အခုိက္အတန္႔မ်ိဳး ျဖစ္ေနၿပီဟု ဝန္ခံသည္။ ေရတပ္က ေရငုပ္သေဘၤာသာ ေရေအာက္တြင္ နစ္ျမဳပ္ေနပါက လုိက္ပါသြားေသာ ေရတပ္သား ၄၄ ဦးအတြက္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ေအာက္စီဂ်င္သည္ ႏွစ္ပတ္စာမွ်သာ ခံႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ယခုအခါ အာဂ်င္တီးနား၊ အေမရိကန္၊ ဘရာဇီး၊ ခ်ီလီ၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ပီ႐ူး၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ဥ႐ုေဂြးႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔ ပါဝင္ေသာ ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေရျပင္ရွာေဖြမႈကို ရပ္နားကာ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ကို အဓိက အာ႐ံုစိုက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သည္ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ ပံုရိပ္မ်ားကို ေထာက္လွမ္းႏုိင္မည့္ ေရေအာက္ စူးစမ္းေရး ယာဉ္ႏွစ္စီးကိုလည္း ေပးပို႔ထားသည္။

ေရငုပ္သေဘၤာ၏ ဦးစီးမွဴးက ဘက္ထရီတြင္ ျပႆနာ အနည္းငယ္ ရွိေနေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည့္ေနာက္ ေရတပ္က စစ္ဆင္ေရး ႐ုပ္သိမ္းကာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္လာရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အတြက္ ေရငုပ္သေဘၤာသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေရေပၚမွသာ ခုတ္ေမာင္းကာ အေျခစိုက္ စခန္းသို႔ ျပန္လာရမည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

ေရတပ္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ စစ္မဲ့ကာလတြင္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားသည္ အေျခစိုက္ စခန္းသို႔ တစ္ရက္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ ဆက္သြယ္ရန္ လိုအပ္သည္။ အဆိုပါ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ပ်က္ကြက္ျခင္းက ေရငုပ္သေဘၤာတြင္ ျပႆနာ ေပၚေနၿပီမွန္း သိသာေစၿပီး ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေဆာတလ်င္ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Ref: CNN

Top News