က်န္းမာေရးဆိုင္ရာစံျပဳအခ်က္အလက္မ်ားစာအုပ္ကို အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား ျဖန္႔ျဖဴးမည္

ကေလး၊ မိခင္အပါအ ၀င္ အျခားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားစြာပါ၀င္ေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စံျပဳအခ်က္ အလက္မ်ားစာအုပ္ကို ေက်း လက္ရွိအေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ ထမ္းမ်ားသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္ ျဖစ္ သည္။

အဆိုပါစာအုပ္သည္ ကုလ သမဂၢကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (ယူနီဆက္)ႏွင့္ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕တို႔၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ဦး ေဆာင္၍  ျပဳစုထုတ္ေ၀ထားေၾကာင္း ယူနီဆက္ (ျမန္မာ) မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘စာအုပ္ထဲမွာ ေရာဂါဆိုင္ ရာအခ်က္အလက္ေတြလည္းပါ တယ္။ ကေလးငယ္ေတြ က်န္းမာ ေရးအတြက္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ မ်ဳိးေတြလည္းပါတယ္။ ကေလးေတြအျပင္ကို သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြအတြက္ က်န္းမာေရးဗဟုသုတေတြနဲ႔ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က် ေရာက္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတဲ့ ဗဟုသုတေတြပါပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။ အဆိုပါစာ အုပ္မိတ္ဆက္ပြဲကို ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း စင္တာ (၂) ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းစာအုပ္ထဲ၌ အခန္း ၁၂ ခန္းပါရွိ၍ အဓိကအားျဖင့္ ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ မကူးစက္တတ္ ေသာ  ေရာဂါမ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္ျပဳစုထားကာ  ကေလးက်န္းမာေရး၊ မိခင္က်န္းမာေရး၊ အာဟာရဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ဆယ္ေက်ာ္ သက္လူငယ္လူရြယ္က်န္းမာေရး ႏွင့္ အေထြေထြက်န္းမာေရးစ သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားပါ၀င္ ၿပီး ျပည္သူလူထုအတြင္း က်န္း မာေရးဆိုင္ရာအသိပညာမ်ားတိုး ျမႇင့္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္သည္။

ျဖန္႔ေ၀မည့္ စာအုပ္အေရ အတြက္ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ျဖစ္ ၍ ေနာက္ပိုင္း၌ ယင္းစာအုပ္ကို တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္ ထုတ္ေ၀ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ယခုထုတ္ေ၀ သည့္စာအုပ္မွာ Version 1 အေန ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ကာ လာမည့္ ၂၀၁၈ ၌ Version 2 အေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ ထမ္းတစ္ဦးလွ်င္ တစ္အုပ္ႏႈန္း ျဖန္႔ေ၀မည္ျဖစ္ကာ စာအုပ္အျပင္သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူေစရန္ မိုဘုိင္းဖုန္း၊  တက္ဘလက္မ်ားထဲ၌ Application ထည့္သြင္းေပးမည္ ျဖစ္သည္။