ေပ်ာက္ဆံုး အာဂ်င္တီးနား ေရငုပ္သေဘၤာမွဟု ယူဆရသည့္ ေပါက္ကြဲသံတစ္ခု ၾကားခဲ့ရေၾကာင္း ေရတပ္ဝန္ခံ

ေပါက္ကြဲသံတစ္ခု ၾကားခဲ့ရသည္ဆိုေသာ သတင္းက ေပ်ာက္ဆံုး အာဂ်င္တီးနား ေရငုပ္သေဘၤာမွ အမႈထမ္းမ်ား၏ အသက္ရွင္က်န္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေမွးမွိန္သြားေစခဲ့သည္။

အာဂ်င္တီးနား ေရတပ္မွ ဆန္ဟြမ္ ေရငုပ္သေဘၤာသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ကုန္က အတၱလႏၱိတ္ သမုဒၵရာေတာင္ပိုင္း၊ ႏုိင္ငံအေ႐ွ႕ဘက္ ကမ္းလြန္ေရျပင္တြင္ ရွိေနစဉ္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့သည္။ ေရငုပ္သေဘၤာကို အေမရိကန္ႏွင့္ အာဂ်င္တီးနားတို႔ ဦးေဆာင္ကာ ႏုိင္ငံစံုက ျဖန္႔က်က္ ရွာေဖြေနၿပီး ေရေအာက္ၾကမ္းျပင္တြင္ ရွိေနပါက လုိက္ပါသြားသူ ၄၄ ဦးအတြက္ အသက္ရွင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ေရတပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕ တစ္ခုက ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း ဆန္ဟြမ္ ေရငုပ္သေဘၤာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည့္ အခ်ိန္ဝန္းက်င္တြင္ အဆိုပါ ဧရိယာ၌ မူမွန္မဟုတ္ေသာ၊ ျပတ္ေတာင္းေသာ္လည္း ျပင္းထန္ေသာ ေပါက္ကြဲသံ တစ္ခုကို ေထာက္လွမ္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ေရတပ္က ယင္းေနရာတြင္ ျပင္းထန္က်ယ္ေလာင္ေသာ ေပါက္ကြဲသံတစ္ခု ၾကားသိခဲ့ရေၾကာင္း သီးျခား ထုတ္ျပန္ခဲ့သလို အာဂ်င္တီးနား ေရတပ္ကလည္း ယင္းအသံသည္ ဆန္ဟြမ္ ေရငုပ္သေဘၤာထံမွ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းေကာင္းအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ယဲ့ယဲ့ကို ဆုပ္ကိုင္ထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ ေၾကကြဲမႈႏွင့္ ေဒါသအမ်က္ထြက္မႈ ေရာႁပြမ္းၿပီး ေၾကညာခ်က္ကို တံု႔ျပန္လာၾကသည္။

အေစာပိုင္းတြင္ ေရတပ္က အကယ္၍ ေရငုပ္သေဘၤာသာ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္တြင္ ရွိေနပါက သီတင္းႏွစ္ပတ္စာအတြက္ ေအာက္စီဂ်င္ႏွင့္ ရိကၡာ လံုေလာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေရငုပ္သေဘၤာတြင္ ျပင္းထန္သည့္ ေပါက္ကြဲမႈတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့႐ိုး မွန္ပါကမူ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိေတာ့သည့္ သေဘာဟု ယူဆႏုိင္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕ CTBTOက ၎တို႔၏ ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနခြဲ ႏွစ္ခုသည္ ေရေအာက္တြင္ မူမွန္မဟုတ္သည့္ ျပင္းထန္ေသာ တြန္းကန္ ေပါက္ကြဲအား တစ္ခုကို ေထာက္လွမ္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ကလည္း ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ ေရဖိအား ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုကို ေရငုပ္သေဘၤာ ေပ်ာက္ဆံုးေၾကာင္း သိရွိၿပီး နာရီပိုင္းမွ် အၾကာတြင္ အဆိုပါ ဧရိယာ၌ ေထာက္လွမ္း ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ဆန္ဟြမ္ ေရငုပ္သေဘၤာကို လတ္တေလာတြင္ ရွာမေတြ႕ေသးသလို မည္သို႔ေသာ ကံၾကမၼာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္ ဆိုျခင္းကိုလည္း တိတိက်က် မခန္႔မွန္းႏုိင္ေသးေခ်။ အေစာပိုင္းကမူ ေရငုပ္သေဘၤာ၏ အင္ဂ်င္ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ စနစ္မ်ား ခၽြတ္ယြင္း ပ်က္စီးသြားျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေရတပ္က ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

ယခုအခါ ေရတပ္သားမ်ား၏ က်န္ရစ္သူ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားက အာဂ်င္တီးနား ေရတပ္သည္ ၎တို႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အမွားမ်ား ေပးခဲ့သည္ဟု ေဒါသတႀကီး ေဝဖန္စြပ္စြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: Reuters

Top News