ကမ္းေျခတြင္ လာေသာင္တင္ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား တံငါေလွကို ဂ်ပန္ထိန္းသိမ္းထား

ကမ္းေျခတြင္ လာေရာက္ ေသာင္တင္ေနသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား တံငါေလွ တစ္စီးႏွင့္ အဖဲြ႕သား ရွစ္ဦးကို ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ဂ်ပန္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ရဲတပ္ဖြဲ႕က အဆိုပါ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ယူရီဟြန္ဂ်ိဳၿမိဳ႕ ကမ္းေျခအနီးတြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္က ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ယာယီ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎တို႔က မိမိတုိ႔သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ ငါးဖမ္းသည့္ တံငါမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပင္လယ္ထဲတြင္ အခက္အခဲမ်ားႀကံဳကာ ေလွေမ်ာပါၿပီး ဂ်ပန္ကမ္းေျခသို႔ ဆုိက္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထြက္ဆိုခဲ့သည္ဟု ဂ်ပန္ရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဂ်ပန္တြင္ ယခင္ကလည္း ေျမာက္ကိုရီးယား တံငါေလွမ်ား လမ္းေၾကာင္းမွား ေရာက္ရွိလာမႈမ်ိဳး ႀကံဳရဖူးသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပင္လယ္ထဲ ေမ်ာေနသည့္ တံငါေလွမ်ားကိုလည္း ဂ်ပန္ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္က ကယ္ဆယ္ရေလ့ ရွိသည္။

ပိုမို၍ ဆိုးရြားေသာ အေျခအေနမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားမွဟု ယူဆရသည့္ ေလွအခ်ိဳ႕ ဂ်ပန္ကမ္းေျခမ်ားတြင္ လာေရာက္ ေသာင္တင္ရာ၌ လူေသအေလာင္းမ်ား ပါလာတတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပေဟဠိဆန္ဆန္ အေျဖရွာရ ခက္ေနဆဲဟု သိရသည္။

ယခုေနာက္ဆံုး လာေရာက္ေသာင္တင္သည့္ တံငါေလွေပၚ ပါလာသူမ်ားမွာ အကူအညီ မပါဘဲ လမ္းေလွ်ာက္ရန္ပင္ ခက္ခဲေလာက္ေအာင္ အားအင္ ျပတ္လပ္ေနၾကေၾကာင္း ရဲမ်ားက ဆုိသည္။ ၎တို႔၏ ထြက္ဆို ေျပာၾကားမႈကို စကားျပန္ အကူအညီျဖင့္ ရယူခဲ့ရသည္။

၎တို႔သည္ ဂ်ပန္တြင္ ခိုလံႈေနထိုင္ခြင့္ ေတာင္းခံမည္၊ သို႔မဟုတ္ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ျပန္သြားလိုသည္ ဆိုျခင္းကို ကြဲကြဲျပားျပား မသိရေသးေခ်။ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ၾကား က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဂ်ပန္ပင္လယ္ ပိုင္းျခားထားျခင္းေၾကာင့္ ေလွျဖင့္ ထြက္ေျပးခိုလံႈလာမႈမ်ိဳးမွာ ရွားပါးေသာ အေျခအေနမ်ိဳးဟုလည္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပသြားသည္။

Ref: BBC

Top News