ဖိလစ္ပိုင္ ပင္လယ္တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ေရတပ္သားမ်ားကို ရွာေဖြေနမႈ အေမရိကန္ေရတပ္ ရပ္ဆိုင္း

ပ်က္က်သည့္ ေလယာဉ္ႏွင့္ အမ်ိဳးအစားတူ C-2A Greyhoundတစ္စီး ေလယာဉ္တင္ သေဘၤာေပၚမွ ပ်ံတက္ေနစဉ္။

ဖိလစ္ပိုင္ ပင္လယ္အတြင္း ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ ေရတပ္သား ၃ ဦးကို ရွာေဖြေနသည့္ လုပ္ငန္းစဉ္ကို အေမရိကန္ ေရတပ္က ရပ္ဆိုင္းလုိက္ၿပီဟု သိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္က ေလယာဉ္တင္ သေဘၤာေပၚသို႔ အဆင္းတြင္ ေလယာဉ္ပ်က္က်မႈေၾကာင့္ ေရတပ္သားမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီး ၎တို႔ကို ျဖန္႔က်က္ ရွာေဖြခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္မူ ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းစဉ္ကို ရပ္တန္႔ရန္ ဝမ္းနည္းစြာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရေၾကာင္း ေရတပ္၏ Task Force 70ကို ဦးစီးေသာ ေနာက္တန္း ေသနာပတိ မက္ဒယ္လ္တန္က ေၾကညာခဲ့သည္။

ေရတပ္သားမ်ားသည္ C2-A Greyhound သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေလယာဉ္တစ္စီးေပၚတြင္ လိုက္ပါလာရင္း မေတာ္တဆမႈ ႀကံဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕သားႏွင့္ ခရီးသည္ စုစုေပါင္း ၁၁ ဦး လုိက္ပါလာေသာ ေလယာဉ္သည္ ေလယာဉ္တင္ သေဘၤာသို႔ ခ်ဉ္းကပ္ရင္း ခၽြတ္ယြင္းမႈႀကံဳကာ ပ်က္က်သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္း၌ပင္ ေရတပ္သား ၈ ဦးကို ကယ္ဆယ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၃ ဦးမွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့သည္။

ေရတပ္က ေပ်ာက္ဆံုးစစ္သည္မ်ား၏ အမည္ကို တရားဝင္ မထုတ္ျပန္ေသးဘဲ ေရွးဦးစြာ ၎တုိ႔၏ မိသားစုထံ တရားဝင္ အသိေပးရန္ စီစဉ္ထားေၾကာင္း ဆိုသည္။ “ေသဆံုးခဲ့ရသူေတြရဲ႕ မိသားစုေတြနဲ႔ထပ္တူ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲရပါတယ္”ဟု မက္ဒယ္လ္တန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေပ်ာက္ဆံုးေနသူမ်ားကို ရွာေဖြရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေမရိကန္ ေရတပ္သေဘၤာ ၇ စီး၊ ရဟတ္ယာဉ္အုပ္စု ၃ ခုႏွင့္ ေရေၾကာင္းကင္းေထာက္ ေရယာဉ္တစ္စီးကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ စတုရန္းေရမိုင္ ၁၀၀၀ နီးပါးမွ် ဧရိယာကို ရွာေဖြေရးဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ပိုက္စိပ္တိုက္ ရွာေဖြေသာ္လည္း ေရတပ္သားမ်ား၏ အရိပ္အေယာင္ကို မေတြ႕ရေတာ့ဟု ဆိုသည္။

ေရတပ္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ အရာရွိ တစ္ဦးက ေလယာဉ္သည္ သေဘၤာထံ ခ်ဉ္းကပ္လာစဉ္ ပ်က္က်ျခင္းဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း သေဘၤာႏွင့္ အကြာအေဝးမည္မွ် ရွိသည္ကို မွတ္ခ်က္မေပးခဲ့ေခ်။

အေမရိကန္ ေရတပ္သည္ ယခုႏွစ္အတြင္း အာရွတိုက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေရျပင္၌ ျပႆနာမ်ား ဆက္တုိက္ ႀကံဳခဲ့ရသည္။ ေရတပ္၏ အာရွေဒသ ျဖန္႔က်က္မႈမ်ားအတြင္း ယခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း မေတာ္တဆမႈ ၆ ႀကိမ္ထက္မနည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref: CNN

Top News