ေသြးေပါင္ေလ်ာ့နည္းျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား

ေသြးေပါင္ေလ်ာ့နည္းျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုး၊ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အျခားအေရး ႀကီးေသာ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားသို႔ ေသြးစီးဆင္းမႈ မလံုေလာက္ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုးကုသရန္ လိုအပ္သည္။

အခ်ိန္ၾကာၾကာ မတ္တတ္ရပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေသြးေပါင္ေလ်ာ့ က်ႏိုင္သည္။ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ အားနည္းျခင္း၊ မူးေမာ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ကာ ေသြးေပါင္ေလ်ာ့က်ႏိုင္သည္။


ႏွလံုးေသြးေၾကာဆုိင္ရာ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ေသြးေပါင္ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္သလို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ေသြးေပါင္ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္သည္။

ႀကီးမားေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈေၾကာင့္ ေသြးမ်ားဆံုး႐ႈံးကာ ေသြးေပါင္ေလ်ာ့ႏိုင္ၿပီး ဆီးခ်ိဳေရာဂါေၾကာင့္လည္း ေသြးေပါင္ေလ်ာ့ နည္းႏုိင္သည္။

အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ ဓာတ္မတည့္ျခင္း၊ ဆားစားသံုးမႈနည္းပါး ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေသြးေပါင္ေလ်ာ့က်ႏုိင္သည္။

ေသြးေပါင္ေလ်ာ့နည္းမႈ အေျခအေနဆိုးရြားပါက အသက္အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္သည္။ ေသြးေပါင္ေလ်ာ့နည္းျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ အရည္မ်ားမ်ား ေသာက္သင့္ၿပီး အရက္ပါဝင္ေသာ ေသာက္စရာ မ်ားကို ေရွာင္ရွားသင့္သည္။

ပူအုိက္ေသာ ရာသီဥတုႏွင့္ ေနမေကာင္းေသာအခ်ိန္တို႔တြင္ ေရပိုေသာက္သင့္ၿပီး ဆရာဝန္ႏွင့္မတိုင္ပင္မီ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား မသံုးသင့္ေပ။

ပံုမွန္ေသြးလည္ပတ္ေစရန္ ေလ့က်င့္ခန္းပံုမွန္လုပ္ၿပီး အေလး အပင္မျခင္းမ်ိဳး ေရွာင္ရွားသင့္သည္။ ဆားစားသံုးမႈမနည္းရန္ ဂ႐ု စိုက္သင့္ၿပီး ေရေႏြးႏွင့္ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ထိေတြ႕ျခင္းမ်ိဳး ေရွာင္ရွားရမည္။

ကာဗိုဟိုက္ဒရိတ္စားသံုးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး အစာစားၿပီးေနာက္ အနားယူသင့္သည္။

ထုိ႔ျပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ အာဟာရျပည့္ဝေစမည့္ အ စားအစာမ်ား စားသံုးသင့္သည္။                       

—Ref: MNT