အသည္းအရြတ္ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ သိထားသင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

အသည္းျပန္မေကာင္းႏုိင္ေသာ အနာျဖစ္ၿပီး အသည္းဆဲလ္မ်ား အၿမဲတမ္းဆုံး႐ႈံးေသာအေျခအေနကုိ အသည္းအရြတ္ေရာဂါဟုေခၚသည္။

ယင္းေရာဂါျဖစ္ေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ အ သည္းေရာဂါဘီႏွင့္ စီတုိ႔ရွိျခင္းႏွင့္ အရက္အလြန္အကြၽံေသာက္ျခင္း တို႔ ပါ၀င္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အရက္ေၾကာင့္မဟုတ္သည့္ အသည္းအဆီဖုံးေရာဂါလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။


အစာစားခ်င္စိတ္မရွိျခင္း၊ အားနည္းျခင္း၊ အလြယ္တကူထိ ခုိက္ပြန္းပဲ့ျခင္း၊ အသားအေရ၀င္း၀ါျခင္း၊ မူးေမ့ျခင္း၊ ယားယံျခင္း စေသာ လကၡဏာမ်ားသည္ အသည္းအရြတ္ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လူနာသုံးဦးတြင္ တစ္ဦးသည္ ေရာဂါလကၡဏာ ျပသေလ့မရွိဘဲ အသည္းအသားစ ထုတ္ယူစစ္ေဆးမွသာ ေရာဂါရွိ၊ မရွိ သိႏုိင္သည္။

အသည္းထိခုိက္ပ်က္စီးသူမ်ားအေနျဖင့္ အသည္းအစားထုိး ကုသရန္လုိသည္။

အရက္ကုိ ေန႔စဥ္လြန္ကဲစြာေသာက္ပါက အသည္းေရာဂါ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပုိျမင့္မားသည္။ သုိ႔ေသာ္ လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အရက္ေသာက္ႏုိင္သည့္ ပမာဏကြာျခားသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ အရက္တစ္ပက္ထက္ ပုိမေသာက္သင့္ဘဲ အသက္(၆၅)ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသားမ်ား တစ္ ေန႔ကုိ ႏွစ္ပက္ထက္ ပုိမေသာက္သင့္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

အရက္ကုိ တာရွည္စြဲေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ အသည္းအဆီဖုံး ျခင္းအျပင္ အျခားေသာအသည္းေရာဂါမ်ားျဖစ္ႏုိင္သည္။

 အရက္ေၾကာင့္ မဟုတ္ေသာ အသည္းအဆီဖုံးေရာဂါသည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိျခင္း၊ အ၀လြန္ျဖစ္ျခင္း၊ ေသြးတိုးရွိျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ စပ္ေနသည္။

ယင္းေရာဂါကုိ ကာကြယ္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ ကုိယ္ အေလးခ်ိန္ကုိ ထိန္းသိမ္းၿပီး အကာအကြယ္မပါေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈကုိ ေရွာင္ရွားကာ ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္၍ ကာကြယ္ေဆးထုိးသင့္သည္။                                                  

—Ref: TOI