ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ၿဂိဳဟ္တုနည္းပညာဆုိင္ရာ ဖုိရမ္ က်င္းပမည္

သတင္းအခ်က္အလက္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ၿဂိဳဟ္တုနည္း ပညာမ်ားအေၾကာင္းကို ျပည္ တြင္း၊ ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ားက ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏိုဗုိတယ္ဟိုတယ္၌ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါဖိုရမ္တြင္ ပို႔ေဆာင္ ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား ႏွင့္ ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရး ကုမၸ ဏီႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ Intelsat, Measat, APT Satellite, Asiasat တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ ေရာက္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။


အဆိုပါဖိုရမ္ကို ႏိုင္ငံ ၂၀ ေက်ာ္တြင္ ျပပြဲမ်ားဦးေဆာင္ က်င္းပေနသည့္ UBM အဖြဲ႕က ၂၀၁၄ မွစတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ သည္။ ဖိုရမ္ႏွင့္အတူ ဆက္သြယ္ ေရးနည္းပညာျပပြဲကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ ပူးတြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။