အမ္ပီတီႏွင့္ တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္အသုံးျပဳသူမ်ား ဘီလ္ပိုျဖတ္ခံရပါက အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္

MPT ႏွင့္ တယ္လီေနာ ဆင္းမ္ကတ္ အသုံးျပဳသူမ်ား ဘီလ္ပိုမိုျဖတ္ေတာက္ခံရသည္ ဟု သံသယရွိပါက အီးေမးလ္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တို႔ကတစ္ဆင့္ ဆက္ သြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ေၾကာင္း သက္ ဆုိင္ရာေအာ္ပေရတာတို႔က ႏုိ၀င္ ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့ သည္။

မိုဘုိင္းဖုန္းအသုံးျပဳသူအေန ျဖင့္ ဘီလ္ပိုမိုျဖတ္ေတာက္ခံရ ေၾကာင္း သံသယရွိပါက ေအာ္ပ ေရတာမ်ား၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကတစ္ ဆင့္ အသုံးျပဳသူအမည္၊ ဖုန္းနံ ပါတ္၊ ဘီလ္ပိုျဖတ္ခံရသည့္ ေန႔ ရက္အခ်ိန္တို႔ကို ေပးပို႔၍ စုံစမ္း ေမးျမန္းႏုိင္သည္။


ဟန္းဆက္အတြင္းရွိ Back -ground အက္ပလီေကးရွင္းမ်ား အလိုအေလ်ာက္ Update ျပဳလုပ္ ျခင္း၊ Download ျပဳလုပ္ျခင္း ေၾကာင့္ ဘီလ္ကုန္ဆုံးမႈ ႏုိင္သျဖင့္ Background Data မ်ားကို ဟန္းဆက္တြင္ ပိတ္ထားရန္ ျမန္မာ့ဆက္ သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက အသိေပးခဲ့သည္။

အခ်ဳိ႕ မိုဘုိင္းဖုန္းအသုံးျပဳ သူမ်ားသည္ အင္တာနက္ကြန္ ရက္ကို မိမိကုိယ္တုိင္အသုံးျပဳ ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ဟန္းဆက္၏ Hotspot ကြန္ရက္ဖြင့္ ထားျခင္းေၾကာင့္ အျခားသူမ်ားက ၀င္ေရာက္အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီး မိုဘုိင္းေဒတာ မ်ား ကုန္ဆုံးေၾကာင္း ဘီလ္ျပႆ နာႏွင့္ပတ္သက္၍ အသုံးျပဳသူႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ေျဖရွင္းခဲ့ေသာ တယ္ လီေနာက ထုတ္ျပန္သည္။

မိုဘုိင္းဖုန္းအသုံးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ ဘီလ္ပိုမိုျဖတ္ေတာက္ ေနသည့္ ျပႆနာကုိ ဆက္သြယ္ ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ ဆက္ သြယ္ေျဖရွင္းသည့္အခါ ေက်နပ္ မႈမရွိပါက complaing@ptd. gov.mm သို႔ ဆက္သြယ္တုိင္ ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ႏုိ၀င္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။

အသုံးျပဳသူအတြက္ ဘီလ္ပို ျဖတ္သည့္ ျပႆနာကိုေျပလည္ ရန္ ေျဖရွင္းေပးရမည္ဟု ဆက္ သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား လုိင္ စင္စတင္ရယူစဥ္က သေဘာတူ ညီထားေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးေဆြက ေျပာသည္။