မႏၲေလးတုိင္းတြင္ မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ၾကားကာလဘတ္ဂ်က္၌ က်ပ္ ငါးဘီလီယံေက်ာ္ သုံးစဲြမည္

 မႏၲေလးတုိင္းတြင္ ၂၀၁၈ ဧၿပီမွစက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လၾကား ကာလဘတ္ဂ်က္ တြင္ မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္ ၅ ဒသမ ၄ ဘီလီယံေက်ာ္ သုံးစဲြမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လုံၿခံဳေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္းက ေျပာသည္။

‘‘တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားအတြက္ လို အပ္တဲ့ ေခတ္မီမီးသတ္ပစၥည္း ေတြ အသုံးျပဳႏုိင္ဖုိ႔ ေလ့က်င့္ ေဆာင္ရြက္ရမယ္။ မီးသတ္တပ္ ဖဲြ႕၀င္ေတြကိုလည္း အရည္အ ေသြးျမင့္မားေအာင္ ပစၥည္းကိရိ ယာေတြကို ခဲြေ၀ပံ့ပိုးေပးလ်က္ ရွိပါတယ္’’ ဟု  ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ ေက်ာ္မင္းက ေျပာသည္။

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ေအာက္တို ဘာအထိ ဆယ္လအတြင္း မီး ေလာင္ကၽြမ္းမႈ ၁၅၈ ႀကိမ္ျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး မီးသတ္ ဦးစီးဌာန မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ ျပသည္။

အဆုိပါ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ မ်ားေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈတန္ဖိုး က်ပ္ ၂၁၆ သန္းေက်ာ္ ရွိသည္။

‘‘မီးေလာင္လြယ္တဲ့ လမ္း ေတြ၊ ေစ်းေတြကိုလည္း မီးေဘး ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ ဇာတ္တုိက္ ေလ့က်င့္ခန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေန ပါတယ္’’ဟု တုိင္းေဒသႀကီး မီး သတ္ဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရွိ ဦးထက္ေအာင္က ေျပာသည္။

မႏၲေလးတိုင္းတြင္ တုိင္း ေဒသႀကီး မီးသတ္ဦးစီးမွဴး႐ုံး တစ္ ခု၊  မီးသတ္စခန္း ခုနစ္ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္စခန္း ၂၈ ခု၊ နယ္ေျမ မီး သတ္စခန္း ၆၄ ခု၊ အရန္မီးသတ္ စခန္း ၉၁ ခုရွိၿပီး မီးသတ္ယာဥ္ အစီး ၄၀၀ ၊ သေႏၶမီးသတ္တပ္ ဖဲြ႕၀င္ ၉၂၄ ဦး၊ အရန္မီးသတ္ တပ္ဖဲြ႕၀င္ ၃၄,၈၆၄ ဦးရွိသည္။