စနစ္သစ္သင္႐ိုးအရ သူငယ္တန္းမွ တတိယတန္းအထိ စာေမးပြဲမစစ္ေဆးေတာ့

ေက်ာင္းလႊတ္ခ်ိန္တြင္ ေတြ႔ရေသာ မူလတန္းေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေလးမ်ား(ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ားတြင္ စတင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ KG+12 (သူငယ္တန္း+၁၂ တန္း) စနစ္သစ္သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားအ ရ သူငယ္တန္းမွ တတိယတန္းအ ထိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ကို စာေမးပြဲစစ္ေဆးေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီး ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳး ၫြန္႔က ေျပာသည္။

ႏုိဝင္ဘာ ၂၅ ရက္က ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပ ေသာ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲစာ စစ္ဌာန ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ တြဲ ဖက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ စာ ေျဖသူမ်ားဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ၎က ယင္းသို႔ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။


KG+12 စနစ္သစ္အရ ယခု ပညာသင္ႏွစ္တြင္ သူငယ္တန္းႏွင့္ ပထမတန္းကို သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း အသစ္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေနၿပီး ယခုႏွစ္၌ အဆိုပါအတန္းမ်ား ကို စာေမးပြဲမစစ္ေဆးရန္ အေျခ ခံပညာဦးစီးဌာနက ဇူလိုင္အတြင္း ၫႊန္ၾကားထားသည္။

ထို႔အျပင္ လာမည့္၂၀၁၈-၁၉ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဒုတိယတန္း၊ ၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တတိယတန္းတို႔ကို သင္႐ိုးၫႊန္း တမ္းအသစ္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကား မည္ျဖစ္ရာ ယင္းအတန္းမ်ားကို လည္း စာေမးပြဲမစစ္ေဆးရန္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

‘‘ျမန္မာမွာရွိေသာ၊ ကမၻာမွာ ရွိေသာ Child Law အရ ကေလး သူငယ္ဆိုတာသည္ အသက္(၈) ႏွစ္အထိျဖစ္ပါတယ္။ ပထမတန္း တက္မယ့္ကေလးေတြက (၆)ႏွစ္ အရြယ္၊ ဒုတိယတန္း(၇)ႏွစ္၊ တတိယတန္းဆို (၈)ႏွစ္ရွိဆိုေတာ့ ကေလးသူငယ္ေတြပဲ။ ကေလး သူငယ္ေတြကို ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ေျမာက္တာေၾကာင့္ သင္႐ိုးသစ္ တတိယတန္းအထိ စာေမးပြဲမရွိ ဘူး’’ဟု ဦးမ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာသည္။

ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ သင္ ႐ိုးေဟာင္းျဖင့္သာ သင္ၾကားေန ဆဲျဖစ္သည့္ ဒုတိယတန္းႏွင့္ တတိယတန္းကို စာေမးပြဲစစ္ေဆး ဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈-၁၉ ပညာ သင္ႏွစ္မွ စကာ ဒုတိယတန္း၊ ၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္ႏွစ္မွစကာ တတိယတန္းတို႔ကို စာေမးပြဲစစ္ ေဆးေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။

စနစ္သစ္သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း အရ ကေလးမ်ား၏တတ္ေျမာက္ မႈကို စစ္ေဆးသည့္ စစ္ေဆးနည္း မ်ား ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ကကဲ့သို႔ Assessment (စစ္ေဆးနည္း)ဟုဆိုသည္ႏွင့္ စာေမးပြဲစစ္ျခင္းကိုသာ ေဆာင္ရြက္ ေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ၎က ဆို သည္။

‘‘Assessment ဆိုတာနဲ႔ စာ ေမးပြဲဆိုတာပဲ ေျပးျမင္တာမ်ိဳး မလုပ္ေတာ့ဘူး။ စာေမးပြဲဆိုတာ Assessment ရဲ႕အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုပဲ။ Assessment လို႔ဆိုတာ နဲ႔ သင္ၾကားသင္ယူမႈလည္း ပါ တယ္။ ကေလးရဲ႕ပါဝင္သင္ယူမႈ လည္း ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ တတိ ယတန္းအထိ စာေမးပြဲမစစ္ဘူး။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ တတ္ေအာင္ သင္ေပးရမယ္’’ဟု ဦးမ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာသည္။

KG+12 စနစ္အရ ယခင္ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္္မွစတင္ ကာ သူငယ္တန္း၊ ယခု ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၌ ပထမတန္း တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားကို သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္ ျဖင့္ စတင္သင္ၾကားေနသည္။

‘‘အခု သင္႐ိုးသစ္မွာက ကေလးကိုယ္တုိင္ လက္ေတြ႕လုပ္ တာကို ဦးစားေပးထားတယ္။ တ ကယ္တတ္ဖို႔ကို ဦးတည္တာပါ။ အလြတ္က်က္မွတ္ၿပီး ေျဖတာကို ဦးမတည္ပါဘူး။ သင္႐ိုးတစ္ခု ေျပာင္းလဲတယ္ဆိုရင္ သင္႐ိုးမွာ ပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာတင္ ေျပာင္းလဲတာ မဟုတ္ဘူး။ ခ်ဥ္း ကပ္နည္းလည္း ေျပာင္းလဲတယ္။ သင္နည္းလည္း ေျပာင္းလဲတယ္။ စစ္ေဆးျခင္းလည္း ေျပာင္းလဲ တယ္’’ဟု မူလတန္းသိပၸံသင္႐ိုး ေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕မွ ေဒါက္တာေကသီေမာ္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသင္႐ိုးသစ္အရ မူလ တန္းေအာက္ဆင့္တြင္ သီးျခား စာေမးပြဲထပ္မံက်င္းပရန္ မလိုဘဲ သင္ၾကားေနစဥ္ စာသင္ခန္းအ တြင္း အေမး၊ အေျဖလုပ္ကာ စစ္ေဆးမႈမ်ိဳးျဖင့္ တတ္ေျမာက္မႈ တိုင္းတာျခင္းသည္ လံုေလာက္ သည္ဟု ေဒါက္တာေကသီေမာ္ က ဆုိသည္။