ခႏၶာကုိယ္အတြင္းရွိ ေဟာ္မုန္းမ်ား ဟန္ခ်က္ညီေစေရး အေရးႀကီး

ခႏၶာကုိယ္ထဲရိွ ေဟာ္မုန္းမ်ားသည္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္၊ စိတ္အေျခ အေန၊ ႐ုပ္သြင္၊ စြမ္းအင္၊ စုိးရိမ္စိတ္ႏွင့္ မ်ိဳးေအာင္ႏုိင္မႈတို႔အေပၚ လႊမ္းမုိးမႈရွိသည့္ ေဟာ္မုန္းမ်ား အနည္းငယ္ဟန္ခ်က္မညီျဖစ္႐ုံျဖင့္ က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေဟာ္မုန္းမ်ား ဟန္ ခ်က္ညီေနရန္ အေရးႀကီးသည္။

ေဟာ္မုန္းဟန္ခ်က္မညီျဖစ္ျခင္းကုိ ႀကီးေကာင္၀င္စအရြယ္၊ ဓမၼတာစလာခ်ိန္၊ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးမီးဖြားၿပီးေနာက္ ပုိင္း၊ ေသြးဆုံးခါနီးႏွင့္ ေသြးဆုံးခ်ိန္တုိ႔တြင္ ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္သည္။


ေဟာ္မုန္းမ်ား ဟန္ခ်က္မညီျဖစ္ေနသည့္ လကၡဏာမ်ားတြင္ အခ်ိဳစားလုိစိတ္မ်ားျခင္း၊ အေမြးအမွင္ပုိမ်ားျခင္း၊ ၀က္ၿခံထြက္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာဂါျဖစ္ျခင္း၊ ခႏၶာကုိယ္အပူခ်ိန္အေျပာင္းအလဲ မ်ားျခင္း၊ စုိးရိမ္စိတ္ႀကီးျခင္း၊ အိပ္စက္မရျပႆနာရွိျခင္း၊ ဓမၼတာ လာခ်ိန္မူမမွန္ျခင္း၊ မၾကာခဏအားအင္ကုန္ခန္းျခင္း၊ အဆီျပန္ ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) အသားအေရေျခာက္ေသြ႕ျခင္း၊ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ပုိလာျခင္းႏွင့္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။

အာဟာရေကာင္းစြာမရရွိျခင္း၊ အားအင္ကုန္ခန္းျခင္း၊ စိတ္ ဖိစီးျခင္း၊ စုိးရိမ္စိတ္ႀကီးျခင္း၊ သေႏၶတားေဆး ေသာက္သုံးရျခင္း၊ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ကုိယ္၀န္ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဟာ္ မုန္းဟန္ခ်က္မညီျဖစ္ႏုိင္သည္။

အုိမီဂါ ၃ ပါ၀င္ေသာ သံလြင္ဆီႏွင့္ငါးမ်ားကဲ့သုိ႔ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ ဖက္တီးအက္ဆစ္မ်ား Flavonoid ဓာတ္ ျမင့္မားစြာ ပါ၀င္သည့္ အနီေရာင္စပ်စ္သီးကဲ့သုိ႔ အသီးအႏွံမ်ား၊ အပင္ကုိ အေျခခံေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ား၊ အစိမ္းေရာင္ဟင္းရြက္မ်ား၊ အမွ်င္ဓာတ္ ျမင့္မားစြာပါ၀င္ေသာ အစားအစာမ်ား စားေပးျခင္းျဖင့္ ေဟာ္မုန္းဟန္ခ်က္မညီျဖစ္မႈကုိ ကာကြယ္ရန္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည္။

ျဖည့္စြက္ေဆးေသာက္ရန္မွာ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီးမွသာ ေသာက္သုံးသင့္သည့္ အရက္ႏွင့္ သန္႔စင္ထားေသာ ကာဗုိဟုိက္ဒ​ရိတ္မ်ား ေသာက္သံုးမႈကုိ ေရွာင္ရွားသင့္ၿပီး လႈပ္လႈပ္ရွားရွားေနကာ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ ေနထုိင္မႈပုံစံမ်ားရွိျခင္းျဖင့္ ေဟာ္မုန္းဟန္ခ်က္မညီမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Ref: TOI