ယခုႏွစ္ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ခြင့္ရသူမ်ားစာရင္းကို ဒီဇင္ဘာပထမပတ္တြင္ ေၾကညာမည္

ဒဂံုတကၠသိုလ္ရွိ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

ယခုႏွစ္တြင္ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္တက္ေရာက္ခြင့္ ရသူမ်ားစာရင္းကို ဒီဇင္ဘာပထမ ပတ္တြင္ ေၾကညာမည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္း၀င္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၈ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္သင္တန္း ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျခင္းမ်ားကို ဒီဇင္ဘာကုန္က စတင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ရာ ယင္းမတုိင္မီ တက္ ေရာက္ခြင့္ရသူမ်ား စာရင္းကိုသက္ဆုိင္ရာ အေ၀းသင္တကၠ သိုလ္မ်ား၏ ၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။

‘‘စာရင္းေတြ လုပ္ေနပါၿပီ။ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသိုလ္ေတြ ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီးတာနဲ႔ ထုတ္ျပန္ေပးမွာပါ။ ဒီႏွစ္အေ၀းသင္က ပိုမ်ားေပမယ့္ ျမန္ျမန္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေနပါ တယ္’’ဟု ေဒါက္တာသိန္း၀င္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၇ တကၠသိုလ္စာေမးပဲြ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ တကၠသိုလ္ ၁၇ ခုတြင္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္မွ ၂၅ရက္အထိ တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ေလွ်ာက္ထားမည့္သူ မ်ားကို အဆုိပါတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေကာင္တာတစ္ခုဖြင့္ကာ ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံခဲ့သည္။

၀ိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသိုလ္မ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတကၠ သိုလ္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရသူမ်ား စာရင္းကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး အေ၀းသင္တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ရစာရင္းကို ထပ္မံေၾကညာ မည္ျဖစ္သည္။

အေ၀းသင္တကၠသိုလ္တက္ ေရာက္ခြင့္ရသူမ်ားအား ၎တို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရေသာ အထူးျပဳဘာသာရပ္အလုိက္ ပထမအသုတ္၊ ဒုတိယအသုတ္၊ တတိယအသုတ္ခဲြကာ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျခင္း၊ စာေမးပဲြက်င္းပျခင္း၊ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေလ့ရွိသည္။

ယခု ၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္၌ ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ႏွင့္ မႏၲေလးအေ၀းသင္တကၠသိုလ္တုိ႔ေအာက္ရွိ ဌာနခဲြ ၃၆ ခုတြင္ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ ေနေသာ ေက်ာင္းသူ ၊ေက်ာင္းသား ႏွစ္သိန္းငါးေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး ပုံမွန္ဘဲြ႕ႀကိဳ (Day) တက္ေရာက္သူထက္ ႏွစ္ဆခန္႔ မ်ားျပားေနသည္။

၂၀၁၇ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြေအာင္ျမင္ထားသူ ၂၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။