ယင္ေကာင္မ်ားသည္ ဗက္တီးရီးယား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ သယ္ေဆာင္ႏုိင္၍ အထူးသတိထားရန္လုိ

ယင္ေကာင္မ်ားသည္ လူသားမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ဗက္တီးရီးယား ရာေပါင္းမ်ားစြာ သယ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေရာဂါမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက သတိေပးသည္။

ယင္ေကာင္မ်ားသည္ လူသားမ်ားအနီး မၾကာခဏေရာက္လာ ေလ့ရွိသျဖင့္ သယ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေရာဂါပုိးမႊားမ်ားႏွင့္ ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔ကူးစက္ႏိုင္မႈကုိ ေလ့လာၿပီး Scientific Reports ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔ေနခ်ိန္အတြင္း ယင္ေကာင္မ်ားသည္ ေရာဂါပုိး မ်ား သယ္ေဆာင္လာၿပီး ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကုိ ပုိမုိဆုိးရြားေစႏုိင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ပင္ဆယ္ေဗးနီးယားျပည္နယ္တကၠသုိလ္ ပါေမာကၡေဒၚနယ္ဘ႐ုိင္ယန္ကေျပာသည္။

သုေတသီမ်ားက မတူညီေသာ တိုက္သုံးတိုက္မွ ယင္ေကာင္ ၁၆၆ ေကာင္၏ ပုိးမႊားမ်ားကုိ ေလ့လာရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအ ေနမ်ား၌ ယင္းယင္ေကာင္မ်ားသည္ မတူညီေသာ ဗက္တီးရီးယား မ်ိဳးစိတ္ရာေပါင္းမ်ားစြာ သယ္ေဆာင္ထားေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ ရွိခဲ့သည္။ ယင္းဗက္တီးရီးယားမ်ားအနက္ အမ်ားအျပားသည္ လူ သားမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္သည္။

ယင္ေကာင္တစ္ေကာင္၏ ခႏၶာကုိယ္တြင္ ေျခေထာက္ႏွင့္ ေတာင္ပံမ်ား၌ ေရာဂါပုိးအမ်ားဆုံး ေတြ႕ရေၾကာင္း စင္ကာပူႏုိင္ငံ နန္႔ယန္းနည္းပညာတကၠသုိလ္မွ စတီဖန္စကုစတာကေျပာသည္။

ယင္ေကာင္မ်ားသည္ မသန္႔ရွင္းေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားတြင္ အဓိကေပါက္ဖြားရွင္သန္ေသာေၾကာင့္ လူသားမ်ား၊ အပင္မ်ားႏွင့္ တိရစၧာန္မ်ားသုိ႔ ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔ေစႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာ သည္။                                                        

—Ref: TOI