နာက်င္မႈႏွင့္ နာၾကည္းမႈမ်ားကို ေဒါသ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖင့္ မတုံ႔ျပန္ရန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေျပာၾကား

ဘာသာဝင္ျဖစ္ေရး အဓမၼျဖားေယာင္းျခင္းမျပဳရန္လည္းေျပာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ က်ိဳကၠဆံကြင္းတြင္ျပဳလုပ္ေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ မစၧားတရားေတာ္ နာယူဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ပရိသတ္မ်ားအား လိုက္လံႏႈတ္ဆက္ေနေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကို ယမန္ေန႔က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ  ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမ်ားရရွိရန္ ဆုေတာင္းေပးၿပီး နာက်င္ မႈႏွင့္ နာၾကည္းမႈမ်ားကို ေဒါသ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖင့္ တုံ႔ျပန္ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရန္၊ ဘာသာဝင္ျဖစ္ေရး အတင္းအဓမၼျဖားေယာင္းျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ နံနက္က က်ိဳကၠဆံအားကစားကြင္း၌ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ လူထုမစၧား တရား ပြဲ တက္ေရာက္လာေသာ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းမွ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူႏွစ္သိန္းခန္႔ကို ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၎က အ ထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘အားလံုးကို ေကာင္းခ်ီးေပး ေတာ္မူပါေစ၊ ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ႀကီးကို ေကာင္းခ်ီေပးေတာ္မူပါေစ၊ ဘုရားသခင္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ေကာင္းခ်ီးေတာ္မ်ား ဤေျမေပၚဝယ္ သြန္းေလာင္းခ်ေပးေတာ္မူပါေစ၊ ဘုရားသခင္သည္ ျမန္မာျပည္ႀကီးကို ေကာင္းခ်ီးေပးေတာ္မူပါေစ’’ ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ဆုေတာင္းေပးခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ဘာသာဝင္ျဖစ္ ေရး အတင္းအဓမၼ ျဖားေယာင္း ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ စိတ္ဆႏၵသေဘာအရ ဘာသာဝင္မ်ား အျဖစ္ ကူးေျပာင္းလိုပါက လက္ခံ ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္း မင္းႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ နာက်င္မႈႏွင့္ နာ ၾကည္းမႈမ်ားကို ေဒါသ၊ အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားျဖင့္ တုံ႔ျပန္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္လည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက မွာၾကားသည္။

‘‘လက္စားေခ်ျခင္း၊ ေဒါသနဲ႔ အၾကမ္းဖက္တုံ႔ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ဒဏ္ရာေတြကို ကုသ ေပ်ာက္ကင္းမႈရရွိမယ္လို႔ ထင္ တတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္စား ေခ်ျခင္း၊ လက္တုံ႔ျပန္ျခင္းလမ္း စဥ္က ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕ လမ္း စဥ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ေယ႐ႈခရစ္ ေတာ္ဟာ ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ သနား ၾကင္နာျခင္းကိုသာ လက္ကိုင္ ထားၿပီး တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ဟာ မုန္းတီးျခင္း၊ အျငင္းပယ္ခံရ ျခင္း၊ တားဆီးျခင္းတုိ႔ကို ႀကံဳေတြ႕ ႏုိင္ပါတယ္’’ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး က ေျပာသည္။

       လူထုမစၧားတရား ဆုေတာင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသူ အခ်ိဳ႕သည္ အလြန္ေဝးကြာလွေသာ ေတာင္ေပၚေဒသမွ လာေရာက္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕က ေျခက်င္ လာေရာက္သည္ကို သိရိွိေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

‘‘ကြၽႏု္ပ္အေနနဲ႔လည္း ဒီေန ရာကို ဘုရားဖူးသူေတာ္စင္တစ္ ပါးလို လာေရာက္ခဲ့ၿပီး သားသမီးတို႔အသံကို နားေထာင္ဖို႔၊ သား သမီးတုိ႔ဆီက သင္ယူဖို႔၊ သား သမီးတို႔ကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္းေတြေပးဖို႔ ေရာက္ရွိ လာရျခင္းျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီးက ေျပာသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ လူထု မစၧားတရားဆုေတာင္းပြဲကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီခြဲတြင္ ျပဳလုပ္ ၿပီး ၁၀ နာရီတြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ေဟာေျပာ ခ်က္အမ်ားစုသည္ ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ သမၼာက်မ္းစာမ်ားသာ ေဟာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းလူထုမစၧားတရား ဆု ေတာင္းပြဲ တက္ေရာက္ရန္ ျပည္သူမ်ားက ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ညကတည္းက က်ိဳကၠဆံကြင္းအတြင္း ေစာင့္ဆုိင္းေနခဲ့သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ ၏  မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ ဆု ေတာင္းပြဲသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔အ ျပားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ႐ို မန္ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္မ်ား၊ ကက္သလစ္ သာသနာမွ ဘုန္း ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ အ ျခားဘာသာဝင္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝင္မ်ားႏွင့္ အထူးဖိတ္ၾကားထား ေသာ ဧည့္သည္မ်ား စုစုေပါင္း ႏွစ္သိန္းခန္႔ တက္ေရာက္သည္။

က်ိဳကၠဆံကြင္းအတြင္း မစၧားတရားနာယူမည့္သူမ်ားအတြက္ ရာဇမတ္ကြက္မ်ား ကာရံပိုင္းျခား ထားၿပီး ယင္းရာဇမတ္ကြက္တစ္ ကန္႔စီအၾကားတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္း ႀကီးက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ လူထု အၾကား လွည့္လည္အပူေဇာ္ခံခဲ့ သည္။

‘‘ရဟန္းမင္းႀကီး ကိုယ္တိုင္ ပူေဇာ္တဲ့ မစၧားတရားေတာ္ကို နားၾကားခြင့္ရတာက ဘာသာဝင္ ေတြအတြက္ အင္မတန္ကံထူးလို႔ ပါပဲ။ နာၾကားခ်င္လုိ႔ မနက္ ၄ နာရီေလာက္ ကတည္းက လာ ေစာင့္ေနတာပါ။ ရဟန္းမင္းႀကိး က လူေတြၾကားထဲ လိုက္ႏႈတ္ ဆက္မယ္ၾကားေပမယ့္ ဒီေလာက္ အနီးကပ္ျမင္ရမယ္လို႔ မေမွ်ာ္ လင့္ထားဘူး။ အေဝးႀကီးကေန ျမန္မာႏုိင္ငံထိလာေပးတဲ့ ရဟန္း မင္းႀကီးရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္က မေမ့ ႏုိင္စရာပါပဲ’’ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္း ႀကီး ဖရန္စစ္၏ မစၧားတရားေတာ္ ျမတ္ ဆုေတာင္းပြဲသို႔ လာေရာက္ ေသာ ေနာ္လားခူးေဖာက ေျပာ သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ လွည့္လည္ ႏႈတ္ဆက္ရာ လူထုက ျမန္မာႏွင့္ ဗာတီကန္အလံမ်ား ေဝွ႔ယမ္းႏႈတ္ ဆက္ခဲ့ၾကၿပီး တရားေတာ္ေဟာ ၾကားေနစဥ္အတြင္း လူထုက ၿငိမ္ သက္စြာ နာယူခဲ့ၾကသည္။

‘‘ရဟန္းမင္းႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို စေရာက္တဲ့ေန႔ကတည္းက လမ္းကေန ႀကိဳၿပီးႏႈတ္ဆက္ခဲ့ တာ။ အဲဒီတုန္းကေတာ့ ခဏပဲ ေပါ့။ ဒီေန႔ကေတာ့ ကြင္းထဲမွာ လွည့္ႏႈတ္ဆက္တာ ႏွစ္ႀကိမ္ ေတာင္ အနီးကပ္ေတြ႕ရေတာ့ ဘယ္လိုေပ်ာ္မွန္း ေျပာမျပတတ္ ဘူး။ ညကတည္းက ေစာင့္ရေပ မယ့္ ပင္ပန္းတယ္မထင္ဘူး’’ဟု တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မွ  လာေရာက္ ေသာ နန္းမိုခမ္းက  ေျပာၾကားသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ ၏ မစၧားတရားပူေဇာ္ပြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ိုမန္ကက္သလစ္ ဘာသာေရးသမုိင္းတြင္ ဘာသာဝင္အမ်ားဆံုး တက္ေရာက္သည့္ ပူေဇာ္ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း မစၧားတရားပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနားမွဴးက ေၾကညာသည္။