အြန္လိုင္းမွ ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းမ်ားကို စမတ္တီဗီမ်ားေပၚမွတစ္ဆင့္ တိုက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည့္အစီအစဥ္ Samsung ႏွင့္ iFlix တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

 ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံငါးခု၌ အြန္လိုင္းေပၚမွ ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းမ်ားကို စမတ္တီဗီမ်ားေပၚမွ တုိက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ေစရန္ Samsung ႏွင့္ အြန္လိုင္း႐ုပ္သံ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ iFlix တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

‘‘iFlix နဲ႔ ပူးေပါင္းမႈဟာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈနဲ႔ တိုးျမႇင့္ထားတဲ့ ႐ုပ္သံၾကည့္႐ႈမႈအေတြ႕အႀကံဳကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုယူေဆာင္လာေပးတယ္ဆိုတာ ဥပမာျပလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု Samsung Electronics ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ သမုဒၵရာ ေဒသတြင္းဆိုင္ရာဌာန တီဗီႏွင့္ ေအဗီေခါင္းေဆာင္ Kelvin Low က ေျပာသည္။


ယခုပူးေပါင္းမႈေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ ေရာင္းခ်ေသာ Samsung စမတ္တီဗီမ်ား (1) တြင္iFlix အက္ပလီေကးရွင္းကို ႀကိဳတင္ထည့္သြင္းေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့အေကာင္းဆံုးဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္မ်ားပါ၀င္ေသာ iFlix ၏  ႐ုပ္ရွင္စုစည္းမႈကို အျခားကိရိယာမ်ား (သို႔) တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ားမလိုအပ္ဘဲ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ Samsung စမတ္တီဗီမ်ားမွ တိုက္႐ိုက္အဆင္ေျပေျပ ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ Samsung မွ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ iFlix ကိုလစဥ္ေၾကး ၁၂ လ (တစ္ႏွစ္)ကင္းလြတ္ခြင့္ (ျမန္မာေငြက်ပ္သံုးေသာင္းခန္႔တန္ဖိုးရွိ)ကို ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ထပ္ေဆာင္းက်သင့္ေငြေပးရန္မလိုဘဲေကာင္းမြန္သည့္ အသံအရည္အေသြး၊ HD ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ထူးျခားေသာ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္႐ႈမႈအေတြ႕အႀကံဳကို ခံစားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

iFlix သည္ အာရွ၊ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာဖရိကတို႔ရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၄ ခုမွ လူေပါင္းတစ္ဘီလီယံခန္႔ကို အြန္လိုင္းေပၚမွ တစ္ဆင့္ ေဟာလိ၀ုဒ္၊ အာရွ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ ေဒသတြင္း ႏွင့္ ျပည္တြင္း႐ုပ္ရွင္မ်ားကို ႏုိင္ငံအလိုက္ ႐ုပ္သံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနသည့္ကုမၸဏီျဖစ္သည္။