တိုင္းရင္းေဆးအမည္ခံ အေနာက္တိုင္းေဆးအေရာအေႏွာမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးမႈမ်ားရွိေနဟု ဆို

တိုင္းရင္းေဆးမ်ားႏွင့္ အေနာက္တိုင္းေဆးမ်ားေရာစပ္ ကာ ေရာင္းခ်ေနသျဖင့္ သံုးစြဲသူအမ်ားစုေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း တုိင္းရင္းေဆးပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းေဆး တြင္ အေနာက္တိုင္းေဆးမ်ားေရာ စပ္ေရာင္းခ်ျခင္းရွိ၊ မရွိႏွင့္ စံမညီ ေဆး၀ါးမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးအေရးယူေနသည္ဟု ဆိုသည္။

‘‘တျခားေရာဂါေတြလည္း အမ်ားႀကီးျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ႏိုင္ငံျခား က ေဆးေတြကိုႀကိတ္ၿပီးေတာ့ ေရာတယ္။ တိုင္းရင္းေဆးအမည္ ခံထားတဲ့ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ ေဆးေတြမွာ ေတြ႕ရတာမ်ားတယ္။ခ်က္ခ်င္းယူပစ္သလိုေပ်ာက္ေပ မယ့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးခံစား ရတယ္’’ဟု ၎က ဆိုသည္။

အေနာက္တိုင္းေဆးမ်ား ေရာေႏွာထားေသာ စံမညီေဆး၀ါးမ်ားကို ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးေစ်းကြက္မ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာထုတ္လုပ္ ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရသလို နယ္ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္   ေရာင္းခ်မႈမ်ားရွိေန ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တိုင္းရင္း ေဆး၀ါးႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ မ်ားက ေစ်းကြက္အတြင္းေရာင္းခ် ေနေသာ တိုင္းရင္းေဆး၀ါးမ်ား ကို သံုးလတစ္ႀကိမ္ေစ်းကြက္ ေထာက္လွမ္း၍ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း တိုင္းရင္းေဆးပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာရီရီျမင့္က  ေျပာသည္။

မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိ ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားကို စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိပါက တိုင္းရင္းေဆးပညာ ဦးစီးဌာနသို႔ အဆင့္ဆင့္တင္ျပ ျခင္း၊ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ား တြင္ သံုးစြဲရန္မသင့္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္ေရာင္းခ်ျခင္းရွိ၊ မရွိေစာင့္ ၾကည့္ျခင္းမ်ား  ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

၂၀၁၆ ဧၿပီလမွ ၂၀၁၇ မတ္လအထိ ေစ်းကြက္ေထာက္လွမ္း စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ တိုင္းရင္းေဆး၀ါး ၆၃ ခုသည္ အမ်ားျပည္သူသံုးစြဲရန္ မသင့္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိသျဖင့္ သတင္းစာတြင္ ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

သံုးစြဲရန္မသင့္ေသာ တိုင္း ရင္းေဆး၀ါးအမ်ားစုသည္ အပူၿငိမ္းေဆး၊ ၀မ္းပိတ္ေဆး၊ ယားနာလိမ္းေဆး၊ ၀မ္းမွန္ေဆးႏွင့္ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမ်ားျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေဆးမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းေဆးႏွင့္ အေနာက္တိုင္းေဆး၀ါးမ်ားေရာေႏွာထုတ္လုပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း  တိုင္းရင္းေဆးပညာဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။