မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ သစ္သီး၀လံ ကုန္စည္ဒုိင္တြင္ ကြင္းေၾကးတုိးေကာက္ျခင္းကုိ ေတာင္သူမ်ား အစုိးရထံ တင္ျပရန္စီစဥ္

မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ အေရွ႕ေျမာက္တံခါးကုမၸဏီသစ္သီးအေရာင္းကြင္းကို ေတြ႕ရစဥ္

မူဆယ္(၁၀၅)မုိင္သစ္ သီး၀လံကုန္စည္ဒုိင္တြင္ ကြင္း ပိုင္ကုမၸဏီက သစ္သီးကားမ်ား ကုိ ကြင္းေၾကးယခင္ကထက္ သုံး ဆမွ ငါးဆအထိ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားစုေပါင္း လက္မွတ္ထုိး၍ အစုိးရသုိ႔တင္ျပရန္စီစဥ္ေနသည္။

သစ္သီးကြင္းပိုင္ရွင္ ျဖစ္ သည့္ အေရွ႕ေျမာက္တံခါးအမ်ား ပိုင္ကုမၸဏီက ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ ကစၿပီး ကားမ်ားကုိ ကြင္းေၾကး မ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ သည္။

၂၂ ဘီးကားတစ္စီးလွ်င္  ယခင္က ယြမ္ ၁၀၀ (က်ပ္ႏွစ္ ေသာင္းေက်ာ္)ေကာက္ခံေနခဲ့ရာ မွ ယြမ္ ၅၀၀ (က်ပ္တစ္သိန္း ေက်ာ္)၊  ၁၂ ဘီးတစ္စီးလွ်င္ယခင္ ယြမ္ ၁၀၀ (က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း ေက်ာ္)ေကာက္ခံခဲ့ရာမွယြမ္ ၃၀၀ (က်ပ္ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္)၊ ဒုိင္ နာ ကားတစ္စီးလွ်င္ ယခင္ကယြမ္ ၄၀ (က်ပ္ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္) ေကာက္ခံခဲ့ရာမွ ယြမ္ ၁၅၀ (က်ပ္သုံးေသာင္းေက်ာ္)တိုးျမႇင့္ လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းမွ ဖရဲ၊ သခြားစိုက္ပ်ိဳးသူဦးသစၥာက ေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕ နယ္မ်ားအလုိက္ ေတာင္သူမ်ား က ကန္႔ကြက္သည့္ လက္မွတ္ မ်ားစုစည္းေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အေရွ႕ေျမာက္တံခါးအမ်ား ပိုင္ကုမၸဏီက ေတာင္သူမ်ားထံမွ တိုက္႐ိုက္မေကာက္ဘဲ ၎တို႔ ကြင္းတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ သည့္ ပြဲ႐ုံမ်ားထံမွ ေကာက္ခံျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ပြဲ႐ုံမ်ားကေတာင္ သူမ်ားထံမွ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ေကာက္ခံေနေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

‘‘ဘယ္ပြဲ႐ုံက ဒီပမာဏကုိ စုိက္ေပးမွာလဲ။ ဘယ္သူမွစုိက္ မေပးႏုိင္ဘူး။ ေတာင္သူေတြဆီ ကေန ေဗာက္ခ်ာထဲမွာ ျပန္ျဖတ္ ၿပီး ေကာက္သြားတာပဲ။ ေတာင္ သူေတြက အဲဒီေလာက္ႀကီးေပးရ မယ္ဆုိရင္ အဆင္မေျပဘူး’’ ဟု ဦးသစၥာက ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ သစ္သီးကားမ်ား ထံမွ တစ္စီးလွ်င္ ၀န္ေဆာင္ခက်ပ္ ၃၀၀၀ ကုိလည္း တိုက္႐ုိက္ ေကာက္ခံေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အေရွ႕ေျမာက္တံခါးအမ်ား ပိုင္ကုမၸဏီမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးကမူ ၎တုိ႔ကုမၸဏီ၏ သစ္ သီးကြင္းတြင္ လာေရာက္ေရာင္း ၀ယ္ၾကသည့္ ပြဲ႐ုံမ်ားအတြက္ ေန ရာ၊ အေဆာက္အအုံႏွင့္ ၀န္ ေဆာင္မႈမ်ားေပးရသျဖင့္ ပြဲ႐ုံမ်ား ထံမွ ေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖရွင္း သည္။

 သစ္သီးကားမ်ားအလုိက္ ကြင္းေၾကးတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံသည္ ဟု သုံးႏႈန္းလုိက္သျဖင့္ ေတာင္သူ မ်ားထံမွ ေကာက္ခံသည္ဟု နား လည္မႈ လြဲေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပြဲ႐ုံေတြ အတြက္ေပးရတဲ့ေနရာ၊ အ ေဆာက္အအုံ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ အေပၚ ေငြေကာက္တာပါ။ ပြဲ႐ုံ ေတြက ေတာင္သူေတြဆီကေန ျပန္ေကာက္တာကေတာ့ ပြဲ႐ုံနဲ႔ ေတာင္သူေတြၾကားက ကိစၥျဖစ္ တာေပါ့’’ ဟု ကုမၸဏီေျပာေရးဆုိ ခြင့္ရွိသူက ေျပာသည္။

ကုမၸဏီတြင္ မူဆယ္ပဲြ႐ုံမ်ား ၏ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔က ရွယ္ယာ ပါ၀င္ထားေၾကာင္း၊ အမ်ားပုိင္ ျဖစ္သျဖင့္ မည္သူမဆုိရွယ္ယာ ပါ၀င္ႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ကုမၸဏီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွိသူက ေျပာ သည္။

မူဆယ္ (၁၀၅)မုိင္တြင္ တစ္ ႏွစ္လွ်င္ သစ္သီးကား တစ္သိန္း ခန္႔ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနၿပီး ယခုေကာက္ခံသည့္ႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ဆုိလွ်င္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ေျခာက္ေသာင္းခန္႔ ျဖစ္ေန ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္သီး၀လံ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပုိ႔ေရာင္းခ် သူမ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သူက ေျပာသည္။