အျမတ္ေငြမ်ားစြာေပးမည္ဆိုကာ ရွယ္ယာဝင္မ်ားထံမွ က်ပ္သိန္းေသာင္းခ်ီလိမ္လည္၍ တိမ္းေရွာင္

အစုရွယ္ယာေငြထည့္ဝင္ထားသူမ်ားက ၎တို႔၏ေငြမ်ားျပန္လည္ရရွိရန္ ကုမၸဏီ႐ံုးခန္းတြင္ ယမန္ေန႔ညက ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ဟိန္းသာ)

Jude Jude Family၊ သင့္ျမတ္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္၏ ပိုင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးသည္ အစုရွယ္ယာထည့္ဝင္ထားသူမ်ားထံမွ က်ပ္သိန္းေပါင္း ရွစ္ေသာင္းခန္႔ လိမ္လည္၍ တိမ္းေရွာင္ေန ေၾကာင္း ရွယ္ယာထည့္ဝင္ထားသူမ်ားက 7Day Daily အား ေျပာၾကားသည္။

ယမန္ေန႔ညတြင္ ရွယ္ယာဝင္ဦးေရ ၂၀၀ ခန္႔သည္ အဆုိပါလုပ္ငန္း႐ံုးဖြင့္ထား ေသာ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္သို႔ လာေရာက္စု႐ံုး ကာ ရွယ္ယာေငြမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ရွယ္ယာ ဝင္မ်ားက ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ား ေခၚေဆာင္လာကာ ကုမၸဏီရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ၎ တို႔၏ ေငြေၾကးကိစၥ ေျဖရွင္းေပးရန္ စုေဝးေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယမန္ေန႔ညေနက အဆုိပါကုမၸဏီတြင္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးသာ ရွိေနၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က ၎ႏွင့္ညႇိႏိႈင္း၍ တိမ္းေရွာင္ေန သည္ဆိုေသာ ေဒၚသက္သက္ ၿမိဳင္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။  

အခင္းျဖစ္ရာသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ရဲအရာရွိတစ္ဦးကို 7Day Daily သတင္းစာက ေမးျမန္းရာေဒၚသက္သက္ၿမိဳင္ကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး မည္သည့္မွတ္ခ်က္မွ် မေပးႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေျပာသည္။

ကုမၸဏီ႐ုံးခန္းရွိ ရွယ္ယာ ၀င္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာအ ခ်က္အလက္မ်ားအရ ရွယ္ယာ ၀င္ဦးေရမွာ ရန္ကုန္ႏွင့္နယ္မ်ားမွ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၁,၆၀၀ ခန္႔ရွိ သည္။ ရွယ္ယာရွင္မ်ားမွာ တစ္ဦး လွ်င္ အနည္းဆုံး က်ပ္၁၀ သိန္းမွ အမ်ားဆုံးသိန္း ၂,၀၀၀ အထိ ဆုံး႐ႈံး သူမ်ားရွိသည္။ ႐ုံးတြင္ က်န္ေနေသာ ဒါ႐ိုက္တာဟုဆိုသူကိုထက္ဦးလြင္(ေခၚ) ေရႊမိုးစက္ေျပာၾကားမႈအရ အစုရွယ္ယာရွင္လုပ္ငန္းမွာပင္ သိန္း ၅၀,၀၀၀ ခန္႔ ေငြပမာဏရွိၿပီး စုစုေပါင္း Jade Jade Project အပါအ၀င္ဆိုလွ်င္ က်ပ္သိန္းရွစ္ေသာင္းခန္႔ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွယ္ယာရွင္အမ်ားစုက ခန္႔မွန္းသည္။

ရွယ္ယာဝင္မ်ားသည္ ေန႔ လယ္ ၂ နာရီခန္႔မွ ည ၁၀ နာရီေက်ာ္အထိ ႐ံုးခန္းတြင္ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕က ကုမၸဏီ႐ံုးခန္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕၊ အုိင္ပက္၊ ဂဏန္းေပါင္းစက္စေသာ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ သိမ္းယူေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

အဆုိပါလုပ္ငန္းကို ေဒၚ သက္သက္ၿမိဳင္(ခ)ဂ်ဴးဂ်ဴးက ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး အစုအစပ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မည္ဆိုကာ အျမတ္ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားစြာေပး၍ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွ တစ္ဆင့္ရွယ္ယာဝင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

ရွယ္ယာရွင္မ်ားကုိ အနည္း ဆုံးက်ပ္ငါးသိန္းမွစ၍ ထည့္၀င္ ေစၿပီး က်ပ္ငါးသိန္းမွ သိန္း ၄၀ ထည့္ ၀င္လွ်င္ အတိုးႏႈန္း ၃၀ ရာခုိင္ ႏႈန္း၊ ၄၁ သိန္းမွ သိန္း ၉၀ အထိ အတိုးႏႈန္း ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၉၁ သိန္းႏွင့္ အထက္ကုိ ၂၀ ရာခုိင္ ႏႈန္းေပးမည္ဟုရွယ္ယာ၀င္မ်ား ကုိ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ အတိုးကုိ တစ္လတစ္ႀကိမ္ ထုတ္ယူႏုိင္ၿပီး သုံးလၾကာလွ်င္ အရင္းပါ ျပန္ ထုတ္ႏုိင္သည္ဟုဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ အျပင္ အတိုးႏႈန္း ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေပးမည္ဆုိေသာ Jude Jude Project လုပ္မည္ဆုိကာ ထုိစီမံ ကိန္းတြင္ ရွယ္ယာ၀င္လုိပါက မူလ ရွယ္ယာ၀င္ထားသူမ်ားသာ ၀င္ႏုိင္သည္ဟုဆိုခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ၎တုိ႔ကလက္လီ လက္ကားေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ ငန္း၊ ေငြေၾကးလဲလွယ္ေရးလုပ္ ငန္း၊ ဖက္ရွင္ဆိုင္၊ ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္း ၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ကိတ္ႏွင့္ေကာ္ ဖီဆိုင္၊ အလွျပင္ဆိုင္၊ ဓာတ္ပုံ စတူဒီယုိႏွင့္ မဂၤလာေဆာင္၀န္ ေဆာင္မႈ၊ ကားေရေဆးဆီထုိး လုပ္ငန္းစသည္တို႔ လုပ္ကိုင္မည္ဟုဆိုကာ ရွယ္ယာရွင္မ်ားကုိဖိတ္ ေခၚခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္း၊ ကားေရေဆးဆီထိုးလုပ္ငန္းႏွင့္ အလွျပင္ဆိုင္တို႔ကိုသာ လုပ္ငန္းျပႏိုင္သည္ဟု ရွယ္ယာရွင္မ်ားက ေျပာ သည္။

အဆုိပါ လုပ္ငန္း မွေန၍ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီျပဳလုပ္မည္ဆိုကာ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ႕၀င္ခုနစ္ဦး အမည္ထည့္သြင္း၍ သင့္ျမတ္အမ်ားႏွင့္သက္ ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီဟု အမည္ ေျပာင္းလဲခဲ့ေၾကာင္း ရွယ္ယာရွင္ မ်ားကုိ အသိေပးခဲ့သည္။  မူလက တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္းေပၚတြင္ ကုမၸဏီ႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာလကုန္မွစ၍ ဆီဒုိးနားဟုိတယ္တြင္ အခန္းငွား ကာ ႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္တြင္ ႐ုံးခန္းဖြင့္ရန္ႏို၀င္ဘာ တစ္လသာ ငွားရမ္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာ္း ဟိုတယ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ရွယ္ ယာရွင္အမ်ားစုက အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီေထာင္ရန္ သေဘာမတူ ေသာ္လည္း ေငြျပန္မထုတ္ေပး ေတာ့ဘဲ တိမ္းေရွာင္ေနခဲ့ေၾကာင္း က်ပ္သိန္း ၆၀ ခန္႔ဆုံး႐ႈံးခဲ့သည့္ ေဒၚခင္မာလာျမင့္က ေျပာသည္။

လုပ္ငန္းစတင္သည့္ ၂၀၁၆ မွ ယခုႏွစ္စက္တင္ဘာအထိ အ တိုးႏႈန္းမ်ား ပုံမွန္ေပးခဲ့ေသာ္ လည္း ေအာက္တိုဘာႏွင့္ ႏုိ၀င္ ဘာလမ်ားတြင္ အတိုးႏႈန္းမေပး၊ ဆက္သြယ္၍ မရျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ခန္႔ရွယ္ယာ ၀င္ထားသည့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး က ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္က ပုိက္ဆံမ၀င္ ေသးလုိ႔ Online ကဆက္သြယ္ ရင္ ျပန္မေျပာတာမ်ိဳး၊ ဘာမွျပန္ မဆက္သြယ္တာမ်ိဳးလုပ္လာ တယ္။  ဒါနဲ႔ပဲ ေဩာ္သူအလုပ္မ်ား ေနတယ္ထင္တာေပါ့။ တျခား ရွယ္ယာရွင္ေတြ ေမးၾကည့္ေတာ့ လည္း ဒီအတိုင္းပဲ။ ဒါနဲ႔႐ုံးထိ လုိက္လာတာပါ’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

‘‘သူက အစပုိင္းအေျပာက ေတာ့ ေခ်ာေနတာပဲ။ သူ႔လုပ္ငန္း ေတြကုိ လာေလ့လာခုိင္းတယ္။ တကယ္တမ္းလုပ္ငန္းက မည္ မည္ရရ ဘာမွမရွိဘူး။ ေကာ္ဖီ ဆိုင္တစ္ခုကလည္း တစ္ေန႔တစ္ သိန္းဖုိးေလာက္ပဲ ေရာင္းရမယ္။ ဒါေပမဲ့ အေျပာေကာင္းလုိ႔ရွယ္ ယာထည့္လုိက္တာ။ ေနာက္ပုိင္း က်ေတာ့ ဆက္ဆံတာရင့္သီးလာ တယ္။ ေငြထုတ္ေပးဖုိ႔ေျပာရင္ ေတာင္ ခပ္မာမာနဲ႔ျပန္ေျပာတာ မ်ိဳး’’ ဟု ၎ကဆုိသည္။

ႏွစ္လခန္႔ အတိုးႏႈန္းေငြမ်ား ျပန္မေပးေသာေၾကာင့္ ရွယ္ယာ ရွင္အခ်ိဳ႕သည္ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာ မ်ားတြင္ ေၾကညာကာ ၁၀ ရက္ အတြင္း ေငြမ်ားျပန္ေပးအပ္ရန္ ႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရေျဖရွင္းရန္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းခဲ့ သည္။ ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္ထုတ္ ေၾကးမုံသတင္းစာမွာပင္ ရွယ္ယာ ထည့္၀င္ထားသူေလးဦးက ၎ တုိ႔ ထည့္၀င္ထားေငြစုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ကုိ ခုနစ္ ရက္မွ ၁၀ ရက္အတြင္း ျပန္လည္ ေပးအပ္ရန္ ေၾကညာၿပီး သတ္ မွတ္ရက္အတြင္းေျဖရွင္းမေပးပါ က တရားစြဲဆုိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာထားသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏုိ၀င္ဘာ ၂၈ ရက္က ေဒၚသက္သက္ၿမိဳင္သည္ Online ေပၚတြင္ ၎လိြဳင္ေကာ္ သုိ႔ ေရာက္ေနေၾကာင္း၊ လုိင္းမမိ ေၾကာင္း ရွယ္ယာရွင္အခ်ိဳ႕ထံ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသးေၾကာင္း ၎တုိ႔ က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အဆုိပါကုမၸဏီ ၌ က်န္ရွိခဲ့ေသာ ဒါ႐ုိက္တာဟု ဆုိသူတစ္ဦးကုိ ဗဟန္းရဲတပ္ဖြဲ႕ က အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားကာ စစ္ေဆးေမးျမန္းေနသည္ဟု ရွယ္ ယာရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ ‘‘ေလာေလာဆယ္ ထြက္ေျပးသြား တဲ့ဒီသက္သက္ၿမိဳင္ကုိ တရားစြဲ ခ်င္၊ ဖမ္းခ်င္တဲ့လူနဲ႔ တရားမစြဲ ဘူးေတြ႕ေအာင္ရွာၿပီး ေငြျပန္ ေတာင္းမယ္ဆုိတဲ့ လူႏွစ္ဖြဲ႕ကြဲေန တာေပါ့။ အားလုံးကေတာ့ ကုိယ့္ ေငြကုိယ္ျပန္ရခ်င္တယ္။ အမႈ ဘာညာမျဖစ္ခ်င္ၾကေတာ့ဘူး’’ ဟု ရွယ္ယာရွင္ ကုိမ်ိဳးေက်ာ္မင္းက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာတြင္ လည္း J Coin J Card လုပ္ငန္း အမည္ျဖင့္ အစုရွယ္ယာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သည့္ မေလးရွားႏုိင္ငံ သားေလးဦးသည္ ရွယ္ယာရွင္မ်ား ထံမွ ေငြက်ပ္သန္းႏွစ္ေထာင္ခန္႔ လိမ္လည္ကာ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ သည္။ ၎တို႔ကုိ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အေရးမယူႏုိင္သလုိ ျပည္တြင္းရွိ ကုမၸဏီ တာ၀န္ခံမ်ားကုိလည္း တစ္စုံတစ္ရာ အေရးယူႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။