ႏိုင္က်ဥ္းေဟာင္းအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ ပူးေပါင္းရန္စီစဥ္

အထက္ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း မ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းႏိုင္ေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေရးဆြဲရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္ ဦးတင္ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။


အထက္ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း မ်ားအဖြဲ႕တို႔ ေပါင္းစည္းရန္ ကနဦးသေဘာတူညီထားေသာ္လည္း စည္းမ်ဥ္းေရးဆြဲႏုိင္ရန္ က်န္ရွိေန ျခင္းေၾကာင့္ ေပါင္းစည္းႏိုင္ေရး ၾကန္႔ၾကာေနျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘ဘယ္လိုပံုစံေပါင္းၾကမလဲ ဆိုတာကို စည္းမ်ဥ္းေတြေရးၿပီး ေတာ့ သူတို႔ဆီကိုပို႔ရမွာ။ အစည္း အေ၀းေတြလုပ္ၿပီးေတာ့ ေနာက္ ဆံုးေပါင္းစည္းေရးျဖစ္မွာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မလုပ္ႏုိင္ေသးတဲ့ အခါမွာ ဒီဟာက ၾကန္႔ၾကာသလို ျဖစ္ေနတယ္’’ဟု ဦးတင္ေမာင္ဦး က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား တကြဲတျပားျဖစ္ေနျခင္းကို ျပက္ ရယ္ျပဳေနသည့္ သူမ်ားရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ကာ တုိင္းျပည္အက်ဳိး ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ေစေရး ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ၎ က ေျပာသည္။

‘‘ႏုိင္က်ဥ္းဆိုတာက ျမန္မာ ျပည္မွာက ဒီခ်ဳပ္ကလြဲရင္ ေနရာ အႏွံ႔မွာရွိေနတဲ့ အင္အားအႀကီး မားဆံုး၊ႏုိင္ငံေရးအရ ထဲထဲ၀င္၀င္ ျဖတ္သန္းလာၾကတဲ့သူေတြျဖစ္ တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ႏုိင္ငံေရးအ ရ အရမ္းအားေကာင္းသြားၿပီး ေတာ့ တုိင္းျပည္မွာ မျဖစ္သင့္မ ျဖစ္ထိုက္တာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားနဲ႔ တားဆီးသြားႏုိင္မယ္ထင္ လို႔ ခုလိုေပါင္းစည္းျခင္း ျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ၎က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ပူးေပါင္း ျခင္းေၾကာင့္ အင္အားေတာင့္ တင္းသည္ဆိုေသာ္လည္း ပါတီဖြဲ႕ စည္းျခင္းကိုမူ ေဆာင္ရြက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးတင္ေမာင္ဦး က ေျပာသည္။

ယင္းအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား နာမက်န္းျဖစ္၍ ေဆး႐ုံတက္ကုသရာတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ဖမ္းဆီးခံ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး ေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ကာ အစိုးရကို ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။

More in Politics Section