ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘးေတြ႕ဆုံ

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ ေရးခရီးသြားေရာက္ေနသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦး၀င္း ျမင့္သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိုအာ ေဘးႏွင့္ ဂ်ပန္အစိုးရအိမ္ေတာ္ အထူးဧည္သည့္ေတာ္မ်ား ခန္းမ ေဆာင္၌ ေတြ႕ဆုံကာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအ ၾကား မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးအေျခ ခံၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ကို တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။


ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ရွင္ဇုိအာေဘးတုိ႔သည္ ႏွစ္ ႏုိင္ငံအစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူတုိ႔ၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္ေရး ကိစၥတို႔ကိုပါ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးက ထုတ္ ျပန္သည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆုံပဲြသုိ႔ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ ႏွင့္အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံ သားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးဆုိင္ ရာေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းျမင့္ေအာင္၊ တုိင္းရင္းသား ေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီအ တြင္းေရးမွဴး ဦးအင္ထုံးခါးေနာ္ ဆမ္၊ အစုိးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီအဖဲြ႕၀င္ ဦးထြန္းထြန္း၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မ တီအဖဲြ႕၀င္ ဦးထြန္းျမင့္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္သူရ ဦးသက္ေဆြ၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးသူရိန္သန္႔ ဇင္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးက ထုတ္ျပန္သည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေအာက္လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ H.E.Mr.Tadamori Oshima ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရဦး၀င္းျမင့္ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အ ဖဲြ႕သည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၆ ရက္ကစ၍ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ၂၀၁၇ အတြင္း က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းမ်ား ရပ္နားေနစဥ္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္သည္ တတိယအႀကိမ္ ေျမာက္ ခရီးစဥ္ျဖစ္သည္။