ကားပါကင္ႏွင့္ ဓာတ္ေလွကားပါဝင္သည့္ ကမာရြတ္ TTC ငါးထပ္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ဖြင့္လွစ္

TTC ငါးထပ္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - စိုင္းေဇာ္)

 ကားပါကင္ႏွင့္ ဓာတ္ေလွကား ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ ထားသည့္ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠ သိုလ္ ေလ့က်င့္ေရးအထက္တန္း ေက်ာင္း (ကမာရြတ္ TTC) ငါး ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကို ဒီဇင္ ဘာ ၁ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

 ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကို ပ ညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၆-၁၇၊ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ၂ ႏွစ္ မွ ဘတ္ဂ်က္ေငြ က်ပ္ ၅ ဒသမ ၂ ဘီလီယံျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အတြင္း စာသင္ခန္း ၉၆ ခန္း၊ ခန္းမတစ္ခု၊ အထပ္တိုင္းတြင္ သန္႔စင္ခန္းမ်ား ထည့္သြင္းတည္ ေဆာက္ထားၿပီး ကားအစီးေရ တစ္ရာ ရပ္နားႏိုင္မည့္ ကားပါ ကင္ႏွစ္ခုႏွင့္ ဓာတ္ေလွကားႏွစ္ခု လည္း ပါဝင္သည္။


 ‘‘ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၂ ႏွစ္စာ ဘတ္ဂ်က္ကေန က်ပ္ ၅ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ သံုးစြဲတည္ေဆာက္ေပးထားတာ ပါ။ ဒီေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ဖြင့္ လိုက္ေတာ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (လႈိင္နယ္ေျမ)မွာ တက္ေနရတဲ့ ဒီေက်ာင္းက ကေလးေတြကို ေက်ာင္းေဆာင္သစ္မွာ ေပးတက္ ႏိုင္မယ္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္(လိႈင္နယ္ေျမ)မွာလည္း ရန္ကုန္တကၠ သိုလ္က ပထမႏွစ္ေက်ာင္းသား ေတြ တက္ႏိုင္ေတာ့ အဆင္ေျပ သြားမယ္’’ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္ တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီးကေျပာသည္။

ယခင္ ေဒသေကာလိပ္-၂၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ)တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ရန္ကုန္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ ေလ့က်င့္ ေရး အထက္တန္းေက်ာင္း သူငယ္တန္းမွ ပၪၥမတန္းႏွင့္ ဆ႒မ တန္းကို ဒီဇင္ ဘာ ၁ ရက္က စတင္ ကာ ငါးထပ္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

 ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠ သိုလ္ေလ့က်င့္ေရး အထက္တန္း ေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၇,၂၀၀ လက္ခံသင္ ၾကားေပးေနၿပီး ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္၊ တက္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈ ေျဖရွင္းရန္ ကားပါကင္ ထည့္သြင္းေဆာက္လုပ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ကားပါကင္အေနအထားအရ ေက်ာင္းကားမီနီဘတ္စ္မ်ား မဝင္ေရာက္ႏိုင္သျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေက်ာင္းကားမ်ား ရပ္နားႏိုင္မည့္ ေနရာစီစဥ္ထားရန္ ေက်ာင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားအား အႀကံျပဳထားသည္။

 ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠ သိုလ္ေလ့က်င့္ေရး အထက္တန္း ေက်ာင္းကို ၁၉၃၁ တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္အင္အား မမွ်တျခင္းေၾကာင့္ သူငယ္တန္းမွ ပၪၥမတန္းအထိ အတန္းမ်ားကို ၂,၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာအထိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (လႈိင္နယ္ေျမ) တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။