ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တစ္နာရီလွ်င္ တစ္ဦးႏႈန္း အိတ္ခ်္အိုင္ဗီပိုး ကူးစက္ခံေနရ

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ HIV ပိုး အသစ္ကူးစက္ခံရမႈႏႈန္းသည္ တစ္နာရီလွ်င္ တစ္ဦးႏႈန္းရိွေနၿပီး ေန႔စဥ္ လူဦးေရ ၃၀ ခန္႔ ကူးစက္ခံေနရေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္မႈအရ ၂၀၁၆ အတြင္း အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ေရာဂါကူးစက္ခံရ သူ လူနာအသစ္ဦးေရ ၁၁,၁၄၉ဦးရွိၿပီး ေန႔စဥ္လူဦးေရ ၃၀ ခန္႔ ကူးစက္ခံေနရေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သူနာျပဳတကၠသိုလ္၌ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ က ျပဳလုပ္ေသာ ကမၻာ့ခုခံအားက် ကာလသားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းကို ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (ေအာက္ျမန္မာ ျပည္) ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေက်ာ္ဇင္သန္႔က ဝန္ႀကီးကိုယ္စား ေျပာၾကားသည္။


 ‘‘HIV/AIDS ျဖစ္ပြားမႈ ေၾကာင့္ ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံခံရ တာ။ စိတ္ပိုင္း၊ လူမႈေရးပိုင္းဆုိင္ရာနဲ႔ စီးပြားေရးအခက္အခဲမ်ား ႀကံဳ ေတြ႕ရတာေတြအျပင္ HIV/AIDSနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္တဲ့ ေရာဂါေတြျဖစ္ပြား တာ၊ နာမက်န္းျဖစ္တာေတြနဲ႔ ေသဆံုးတာေတြ မ်ားစြာျဖစ္ေပၚ ခဲ့ျခင္းဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ အေပၚမွာ မ်ားစြာဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေစပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၃၀ ကာလတိုကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ဒီေရာဂါကို တိုက္ ဖ်က္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အခက္အခဲ မ်ားနဲ႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ ရပါတယ္။ အသစ္ျဖစ္ပြားႏႈန္း ေလ်ာ့က်ႏိုင္ေစဖို႔ ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနပါေသးတယ္။ ၂၀၃၀ အကုန္မွာ HIV ပိုးကူးစက္မႈ ကင္းေဝးတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ေပၚထြက္လာဖို႔ဆုိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ထားထားတယ္’’ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္ဇင္သန္႔က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ HIV ေရာဂါ ပိုးျဖစ္ပြားသူ ၂၂၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီးမူးယစ္ေဆးအေၾကာထဲထိုးသြင္းသူ ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အမ်ိဳးသမီးလိင္လုပ္သားၾကား ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အမ်ိဳးသားခ်င္း လိင္တူဆက္ဆံသူမ်ားၾကား ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ကူးစက္ခံေနရသည္။ အသစ္ကူးစက္ခံရမႈသည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ၃၅,၀၀၀ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ တြင္၁၅,၀၀၀ ေက်ာ္အထိ က်ဆင္းလာေသာ္လည္း ၂၀၃၀ အကုန္တြင္ HIV ပိုးကူးစက္မႈကင္းေဝးသည့္ အဆင့္ထိေရာက္ရန္ ရည္မွန္း ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာ ျဖင့္ ျဖစ္ပြားမႈ အျမင့္မားဆံုးေနရာ ေဒသမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ စစ္ ကိုင္းတုိင္း၊ မႏၲေလးတုိင္းႏွင့္ ရန္ ကုန္တုိင္းတို႔ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ရန္ကုန္ တုိင္း အစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးႏုိင္ငံလင္းက အာရွပစိဖိတ္ ေဒသတြင္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏႈန္းမ်ားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားထဲ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဆ႒မ ေျမာက္ႏုိင္ငံအျဖစ္ တည္ရွိေန ေၾကာင္း၊ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီေဝဒနာ ရွင္မ်ားအတြက္ အရည္အေသြး ျပည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မ်ား တစ္ေျပးညီရရွိရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။